Torna

Llengua catalana EBAP

Material EN OBERT

formació oberta.jpg

El repositori de publicacions MATCAT recull una adaptació dels manuals d'elaboració pròpia que es fan servir en els cursos de llengua catalana que organitza l'EBAP. Inclouen un extracte dels continguts teòrics.

Aquest repositori de lliure accés és a l'espai Formació Oberta de la plataforma d'ensenyament Moodle.

Actualment hi ha disponibles (en format PDF) les publicacions següents:

• Material didàctic de nivell B2. Inclou continguts teòrics dels blocs de comprensió escrita, fonètica, ortografia i morfosintaxi, així com una introducció sobre varietats i registres lingüístics.

• Material didàctic de nivell C1. Inclou continguts teòrics dels blocs de fonètica, ortografia, morfosintaxi, lèxic, expressió oral i expressió escrita.

• Material didàctic de nivell C2. Inclou continguts teòrics dels blocs d’ortografia, morfosintaxi, lèxic, comprensió escrita i expressió escrita, i també un apèndix sobre el comentari de text.

• Material didàctic de llenguatge administratiu. Inclou continguts teòrics relatius a documentació administrativa i protocol·lària, qüestions gramaticals i criteris de redacció, convencions gràfiques i lèxic i fraseologia.

La publicació d'aquests materials disposa de la llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-Sense Obra Derivada 4.0 Internacional Pàgina Web.

Podeu accedir a l'espai MATCAT des d'aquí Pàgina Web.