Torna

Llengua catalana EBAP

Certificats

L’EBAP expedeix els certificats següents:

Certificado.png Certificats de coneixements generals

Certificat de nivell A2 (nivell bàsic)
Certificat de nivell B1 (nivell llindar)
Certificat de nivell B2 (nivell avançat)
Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)
Certificat de nivell C2 (nivell de domini)

Certificado.png Certificats de coneixements específics

Certificat de llenguatge administratiu

L’EBAP envia els certificats per correu electrònic, amb signatura digital, a totes les persones que hagin superat la prova oficial d'acord amb els requisits que estableixi la convocatòria.