Vocabularis i cercadors de terminologia jurídica

El cercador del portal Terminologia Jurídica permet accedir a més de 24.500 termes jurídics en català procedents de fonts de referència avalades pel Comitè Terminològic de Dret, impulsat pel TERMCAT. Inclou també un recull de diccionaris i lèxics dels diferents àmbits del dret consultables en línia i un apartat, «Apunts», per resoldre dubtes referents al llenguatge jurídic català.

El Justiterm, dissenyat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, pretén resoldre dubtes sobre terminologia jurídica i administrativa i ofereix informació sobre fraseologia i expressions jurídiques i administratives. Una part d'aquestes formes ja apareixen en el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, en altres obres bàsiques de referència o en les resolucions de terminologia publicades oficialment. També inclou els termes dels reculls lèxics de la col·lecció Termes Jurídics, editats en paper, que elaboren el Departament de Justícia i el Centre de Terminologia TERMCAT. A més, aplega fraseologia i terminologia que no apareix en aquestes obres, però que es fa servir sovint en l'àmbit administratiu i del dret.

És el cercador del conjunt de fitxes terminològiques que el TERMCAT posa a disposició pública. Permet filtrar les cerques per àrees temàtiques, entre les quals hi ha la de dret.