CURS DE LLENGUATGE JURÍDIC CATALÀ


Des de l’Institut d’Estudis Baleàrics s’organitza la primera edició del curs de Llenguatge jurídic català dirigit als estudiants i professionals de l’àmbit jurídic interessats en ampliar els seus coneixements en aquest llenguatge d’especialitat.

Es tracta d’un curs en línia amb una durada de 20 hores a partir del qual es treballaran aspectes d’ortografia i gramàtica, els criteris de redacció del llenguatge jurídic, així com es repassaran els principals documents que utilitzen els professionals en el seu dia a dia.

El curs es durà a terme els dies 7, 9, 14, 21, 23 i 28 de maig de 15.30 a 17.30 h.

El cost del curs és de 60 €.                                     

Curs_LJC_maig_24_IEB.jpg

                                                                                                    

A qui s’adreça?

El curs està adreçat als graduats o estudiants de 3r i 4t del graus de Dret, GAD2 o Relacions Laborals, professionals dels operadors jurídics o persones interessades en general.

Per seguir el curs adequadament és recomanable que el nivell de llengua catalana sigui l’equivalent al nivell C1.

Criteris d’admissió

En el cas que es hi hagi més persones preinscrites que les 25 places disponibles, la matrícula de l’alumnat seguirà els criteris de priorització següents:

En primer lloc, estudiants (3r i 4t curs) i graduats en Dret, GAD2 i Relacions Laborals, així com també els professionals dels operadors jurídics.
En segon lloc, persones interessades en general, segon l’ordre de preinscripció.


Continguts i docent del curs

El curs serà impartit per Anna Arnall, llicenciada en Traducció i Interpretació, i doctora en Lingüística per la Universitat Pompeu Fabra, amb una tesi doctoral centrada en el llenguatge jurídic català. És també impulsora de Compendium.cat, el portal de recursos de llenguatge jurídic català, un projecte de transferència del coneixement que té origen en la seva tesi doctoral. Com a docent, ha impartit classes de traducció a la UPF i a la UOC, així com també col·labora amb el Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana.

Pel que fa als continguts que es treballaran en el curs, són els descrits a continuació:

  • Definició i característiques del llenguatge jurídic català (història, aspectes ortogràfics i gramaticals més rellevants).
  • Aspectes controvertits de la terminologia i fraseologia jurídica.
  • Criteris de redacció de convenis, demandes i textos normatius.
  • Els connectors, com a elements cohesionadors de la redacció jurídica.
  • Convencions habituals de la redacció jurídica (citació de textos legals, usos de majúscules i sigles).
  • Recursos lingüístics de llenguatge jurídic català en línia.


Avaluació

Cal assistir a un 80% de les sessions i dur a terme les lectures, exercicis i la redacció d’un text jurídic, per obtenir el certificat d’aprofitament del curs.Primera edició del curs de Llenguatge jurídic català per a personal de l'Administració de justícia

L'IEB organitza un nou curs de Llenguatge jurídic català en col·laboració amb el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. El curs es dirigeix al personal de l'Administració de justícia a les Illes Balears i s'hi poden inscriure professionals de diferents perfils: jutges, magistrats, fiscals, lletrats i l'altre personal de l'oficina judicial.

Les sessions es duran a terme els dies 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de febrer, en horari de 16.30 a 18.30 hores, en format en línia.

desc_Curs_LJC_Admin_Justicia.png

El curs és gratuït i s'ofereixen 30 places.

Per tal de fer la inscripció cal completar el formulari que es troba al següent enllaç.


Primera edició del curs de Llenguatge jurídic català per a tècnics jurídics de l'Administració local


L'Institut d'Estudis Baleàrics organitza el curs de Llenguatge jurídic català dirigit a tècnics jurídics de l'Administració local en col·laboració amb la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears. El curs té una durada de 20 h, en format en línia i és gratuït.

Les sessions formatives es duran a terme els dies 14, 17, 21, 24, 28 de novembre i l'1 de desembre, en horari de 10 a 12 hores. S'haurà de complir amb un 80% d'assistència i dur a terme les tasques assignades per obtenir el certificat d'aprofitament. 

desc_La_justicia,_tambe_en_catala_-_Curs.png

Els criteris de priorització en l'admissió seguiran el següent ordre:

  • Tècnics jurídics d'Ajuntaments i Mancomunitats de les Illes Balears.
  • Tècnics jurídics del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa i Consell Insular de Formentera.
  • Tècnics jurídics del Consell Insular de Mallorca.
  • Altres tècnics de l'Administració local de les Illes Balears.