Cursos de llengua catalana

Les entitats que figuren a continuació organitzen cursos de llengua catalana de diferents nivells i modalitats (presencials i en línia).

L’EBAP organitza cursos de llengua catalana de diferents nivells i també convoca proves per avaluar coneixements de català. Pot inscriure’s als cursos de llengua catalana de l’EBAP:

El personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El personal dels organismes i dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El personal de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats que en depenen.
El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears.

L’Institut d’Estudis Baleàrics té una oferta formativa molt variada amb la finalitat d’ajustar-se a les necessitats i al perfil dels destinataris. Organitza cursos de tots els nivells —A1, A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu—, que poden ser presencials, semipresencials i a distància. També ofereix tallers de conversa, cursos per a col·lectius específics i sectors professionals, tallers per a nouvinguts, etc. Amb els cursos de l’Institut d’Estudis Baleàrics us podeu preparar per a les proves lliures per obtenir un certificat oficial de coneixements de català que organitza la Direcció General de Cultura.

Les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears ofereixen cursos de català de diferents nivells com a part de la seva oferta formativa. Les seus d'aquests centres estan ubicades a diferents localitats de les quatre illes.

Els CEPA són centres públics d'educació d'adults que inclouen, dins la seva oferta formativa, cursos de català de diferents nivells, amb els quals es poden preparar les proves per a l'obtenció dels certificats oficials de la Direcció General de Cultura. A les Illes Balears hi ha actualment 18 CEPA, que es complementen amb 40 aules externes que en depenen. D'aquesta manera, l'oferta educativa per a adults arriba a un gran nombre de localitats de totes les illes. A través d'aquest enllaç podeu accedir a l'oferta formativa d'aquests centres, inclosos els cursos de català, a les corresponents adreces i dades de contacte i a un mapa amb la ubicació de tots els centres i les aules externes.

L’Escola Municipal de Mallorquí, de Manacor, organitza cursos de llengua catalana per a adults corresponents als certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears: A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu. Els cursos són presencials i en línia.

El Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera ofereix informació sobre els cursos de llengua catalana que es fan a Formentera. Els cursos permeten preparar-se per a les proves per obtenir els certificats de la Direcció General de Cultura.

El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears organitza cursos de llengua catalana de diferents nivells. Els cursos s'adrecen tant a la comunitat universitària com a persones externes a la Universitat.