Es distribueixen cartells entre les notaries per recordar el dret dels clients a sol·licitar la documentació en català.

En el marc de la campanya «La justícia, també en català», des de l’Institut d’Estudis Baleàrics s’ha dissenyat i imprès un cartell per recordar als clients de les notaries el seu dret a sol·licitar tota la documentació notarial en català.

Cartell_notaries_imatge.jpg

La iniciativa sorgeix a petició del grup de treball de la campanya davant la manca de sol·licituds de documentació en català i la falta de coneixement per part dels clients de les notaries d’aquesta possibilitat.

El cartell resumeix els principals drets lingüístics que tenen com a clients de les notaries, tant pel que fa als documents com a l’atenció.

Els exemplars dels cartells s’han enviat a totes les notaries de les Illes Balears així com també al Col·legi Notarial de les Illes Balears, amb el qual es va consensuar l’edició d’aquest cartell.

La campanya «La justícia, també en català», compta amb els principals actors en l’àmbit jurídic: el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi Notarial, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears, l’Obra Cultural Balear i recentment també s’hi ha incorporat la Universitat de les Illes Balears.

A3_disseny_notaries_catala_v2.pdfA3_disseny_notaries_catala_v2.pdf

La Universitat de les Illes Balears s’adhereix a la campanya «La justícia, també en català»

L’Institut d’Estudis Baleàrics ha impulsat la petició d’adhesió a la campanya de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a institució oficial consultiva en matèria de llengua catalana, així com també com a universitat dels futurs professionals de l’àmbit jurídic.

Imatge_web_adhesio_UIB.jpg

La UIB ha oficialitzat la seva adhesió com a institució, així com també ha nomenat un representant de la Facultat de Dret per formar part del grup de treball de la campanya, el qual es reuneix periòdicament per fer seguiment de les accions que es duen a terme.

Així, actualment la campanya compta amb els principals actors en l’àmbit jurídic: el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Col·legi Notarial, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears, l’Obra Cultural Balear i, des d’aquest mes de maig, la Universitat de les Illes Balears.

CURS DE LLENGUATGE JURÍDIC CATALÀ

Des de l’Institut d’Estudis Baleàrics s’organitza la primera edició del curs de Llenguatge jurídic català dirigit als estudiants i professionals de l’àmbit jurídic interessats en ampliar els seus coneixements en aquest llenguatge d’especialitat.

Curs_LJC_maig_24_IEB.jpg

Es tracta d’un curs en línia amb una durada de 20 hores a partir del qual es treballaran aspectes d’ortografia i gramàtica, els criteris de redacció del llenguatge jurídic, així com es repassaran els principals documents que utilitzen els professionals en el seu dia a dia.

El curs es durà a terme els dies 7, 9, 14, 21, 23 i 28 de maig de 15.30 a 17.30 h.


Nou curs de llenguatge jurídic català dirigit al personal de l'Administració de justícia

L'IEB organitza un nou curs de Llenguatge jurídic català en col·laboració amb el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. El curs es dirigeix al personal de l'Administració de justícia a les Illes Balears i s'hi poden inscriure professionals de diferents perfils: jutges, magistrats, fiscals, lletrats i l'altre personal de l'oficina judicial.


desc_Curs_LJC_Admin_Justicia.pngEs posa en marxa el Servei d'assessorament lingüístic de làmbit jurídic

L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix, en el marc de la campanya «La justícia, també en català», un servei d'assessorament lingüístic en l'àmbit jurídic.

desc_Cartell_SAL_juridic.jpg

 

El personal de l'Administració de justícia i els professionals dels operadors jurídics, poden fer ús d'aquest servei enviant un correu electrònic a justiciaencatala@iebalearics.org. Les peticions s'atenen per ordre d'arribada.

Trobareu més informació sobre el Servei en aquesta secció d'aquest web: + info 

Per ampliar la informació sobre la posada en marxa, podeu accedir a la nota de premsa de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports en el següent enllaç.


Presentació de les accions per al 2024 de la campanya «La justícia, també en català»

El passat divendres 12 de gener es van presentar a la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, les noves accions que es duran a terme al llarg de l'any 2024 en el marc de la campanya «La justícia, també en català». A l'acte hi han participat el president del TSJIB, Carlos Gómez, i el director de l'IEB, Llorenç Perelló, així com els representants del diferents col·legis professionals, la gerència del Ministeri de Justícia i l'Obra Cultural Balear.

desc_1705061520455.jpg

Entre les accions que es van presentar hi havia l'organització de formació específica en llenguatge jurídic en català, per tal de promoure el seu coneixement entre els professionals relacionats amb l’àmbit jurídic. Concretament, des de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) s’organitzaran accions formatives dirigides al personal de l'Administració de justícia, al personal de l'administració local, i per a la població en general.

D’altra banda, també es va anunciar la posada en marxa d'un servei d’assessorament lingüístic dirigit tant els professionals de l’administració de justícia com als operadors jurídics. Les demandes es vehicularan a través d’una bústia de correu i des de l’IEB una assessora lingüística donarà resposta a les consultes i dubtes que hi arribin. L’objectiu és poder resoldre dubtes concrets, fer traduccions i correccions de documents curts o atendre consultes sobre terminologia o models de documentació.

Per últim, també es va difondre la realització d’un pla pilot de dinamització lingüística a un partit judicial de les Illes Balears. Des de l’IEB, s’aportarà una dinamitzadora lingüística a les dependències d’aquest partit judicial per donar resposta directament a les necessitats concretes que s’hi generin.

Podeu ampliar la informació a la nota de premsa de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports en el següent enllaç.


Curs de Llenguatge jurídic català per a tècnics jurídics de l'Administració local

L'Institut d'Estudis Baleàrics organitza el curs de Llenguatge jurídic català dirigit a tècnics jurídics de l'Administració local en col·laboració amb la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears. El curs té una durada de 20 h, en format en línia i és gratuït.

Les sessions formatives es duran a terme els dies 14, 17, 21, 24, 28 de novembre i l'1 de desembre, en horari de 10 a 12 hores. S'haurà de complir amb un 80% d'assistència i dur a terme les tasques assignades per obtenir el certificat d'aprofitament. 

La_justicia,_tambe_en_catala_-_Curs.png

Els criteris de priorització en l'admissió seguiran el següent ordre:

  • Tècnics jurídics d'Ajuntaments i Mancomunitats de les Illes Balears.
  • Tècnics jurídics del Consell Insular de Menorca, Consell Insular d'Eivissa i Consell Insular de Formentera.
  • Tècnics jurídics del Consell Insular de Mallorca.
  • Altres tècnics de l'Administració local de les Illes Balears.


Acte de presentació de la Campanya

El dia 30 de setembre de 2021 es va presentar públicament la campanya «La justícia, també en català» a la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB). Podeu accedir a les intervencions del president del TSJIB, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, de la presidenta del Col·legi de Graduats Socials i del president de l’Obra Cultural Balear a través d'aquest enllaç.