Vocabulari de dret

En el marc de la campanya «La justícia, també en català», s'ha reeditat el Vocabulari de dret, editat el 2009 per la Universitat de Barcelona i la Universitat de València. Es tracta d'una obra col·lectiva coordinada pels professors Antoni Llabrés Fuster i Eva Pons Parera i fruit de la col·laboració d'un equip de professors de les facultats de dret i de tècnics dels serveis lingüístics de totes dues universitats. Consta de gairebé 6.000 termes en català de l'àmbit jurídic, amb les equivalències en castellà corresponents.

El Vocabulari de dret es distribuirà entre els treballadors de les entitats i els organismes implicats en la campanya amb l'objectiu d’acostar el llenguatge jurídic català a aquests professionals.

Des de la Direcció General de Política Lingüística volem expressar el nostre agraïment a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de València per la cessió dels drets d'aquesta publicació i a totes les persones que han fet possible aquesta nova edició.

 

Foto vocabulari retallada.jpg