Acte de presentació de la campanya «La justícia, també en català»

El dia 30 de setembre de 2021 es va presentar públicament la campanya «La justícia, també en català» a la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB). Aquesta campanya, impulsada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears, el Col·legi Notarial i l’Obra Cultural Balear, té la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.

A la presentació hi van intervenir el president del TSJIB, Carlos Gómez; el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, Miquel Company; la presidenta del Col·legi de Graduats Socials, Apol·lònia Maria Julià, i el president de l’Obra Cultural Balear, Josep de Luis.

En la seva intervenció, el president del TSJIB va afirmar que es tracta d’una «campanya inclusiva» que neix de la necessitat de garantir els drets dels ciutadans, ja que «exercir un dret no pot ser un acte heroic pels ciutadans, sinó un acte de normalitat». 

A continuació, el conseller Miquel Company va recordar que els ciutadans tenen «el dret d'emprar la llengua catalana davant qualsevol administració que tengui presència a les Illes Balears» i va refermar el compromís del Govern amb la llengua pròpia de les Illes Balears i amb els drets lingüístics dels ciutadans.

La presidenta del Col·legi de Graduats Socials va parlar en nom de tots els col·legis professionals que impulsen la campanya i va remarcar que la iniciativa pretén aconseguir que «tots els professionals implicats i els ciutadans puguin emprar el català de forma normal». 

Finalment, el president de l’Obra Cultural Balear va apuntar que «s’obre un camí de grans oportunitats per a la llengua catalana» a l’Administració de justícia. 

 

Vídeos de l'acte de presentació de la campanya


 

Intervenció del president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

 

Intervenció del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

 

Intervenció de la presidenta del Col·legi de Graduats Socials de les Illes Balears

 

Intervenció del president de l'Obra Cultural Balear