Eines i recursos d’autoaprenentatge

Aquí podeu trobar eines i recursos per aprendre català d'una forma més lliure i autònoma que la que ofereixen els cursos programats per les diferents institucions.

El Programa d’Ensenyament de la Llengua Catalana és un recurs d’autoaprenentatge de la llengua al qual es pot accedir lliurement per Internet. Concretament, ofereix recursos d'autoaprenentatge corresponents als nivells B2, C1 i C2. Cada un dels nivells té una part teòrica, desglossada en ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic, composició de textos, comprensió lectora i comprensió oral, i exercicis autocorrectius, que es poden fer tantes vegades com es vulgui.

Els Centres de Català són espais dotats de mitjans i materials per facilitar l’aprenentatge individualitzat del català i s’ajusten a les necessitats de cada aprenent. Aquesta oferta es complementa amb el Centre de Català Virtual, un espai virtual amb recursos per a l’aprenentatge de la llengua catalana amb suport i assessorament en línia.