Torna

Sobirania Alimentària

desc_C_AGR_PES_ALI_DG_POL_S_ALI_COL.png

BASES DEL II CONCURS DE FOTOGRAFIA

«DE LA MAR I DE LA TERRA. UN RECONEIXEMENT A LES SEVES DONES»


1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb motiu de la celebració del Dia de la Dona Rural, el 15 d’octubre, convoca la 2a EDICIÓ DEL CERTAMEN FOTOGRÀFIC: «De la mar i de la terra. Un reconeixement a les seves dones» amb l'objectiu de posar en valor el paper decisiu de les dones en el desenvolupament del sector agrari i pesquer des del punt de vista social.

 
2.PARTICIPANTS AL CERTAMEN

Podran participar-hi persones majors d'edat residents a les Illes Balears.

La participació en el concurs significa l’acceptació íntegra de les presents bases.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

Es podran presentar fins a un màxim de quatre (4) fotografies per cada concursant a qualsevol de les categories (*):

-A. Agricultura

-B. Pesca

-C. Ramaderia

-D. Indústries Agroalimentàries

(*)No necessàriament s'han de presentar obres a totes les categories.

Tema: Les obres han de representar la visió de la feina de les dones. Han de reflectir el reconeixement del seu paper decisiu en el desenvolupament i la qualitat alimentària, així com l’empoderament femení en el sector alimentari.

*Es valoraran les obres que posin de manifest la participació de la dona en la venda directa, així com els aspectes positius, que identifiquen la dona amb la capacitat i l’orgull professional.

Tècnica i format: Lliure. Les fotografies s'han de presentar obligatòriament en suport digital, en format JPG, i en una resolució mínima de 1200PX. Tots els fitxers JPG hauran de tenir un títol al·lusiu a la fotografia.

 

4.PREMIS

S’atorgaran un màxim de 12 premis: primer,segon i accèssit per a cada categoria, que consistirà en:

 
* Diverses experiències singulars vinculades amb el sector primari.

* Totes les persones guanyadores rebran una senalla de producte agroalimentari local i una obra d’ artesania.

* Totes les persones guanyadores rebran un certificat

 
5. TERMINI, LLOC DE PRESENTACIÓ, LLIURAMENT DELS PREMIS I FINALITAT DE LES FOTOGRAFIES.

El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 5 d’octubre de 2021, a les 14.00 hores.

Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a: promocio@semilla-caib.es indicant la categoria a la que es presenta ( A,B, C o D) i el títol de la foto. A banda, s’han d’aportar les dades personals de l’autora o autor (DNI/NIE /passaport escanejat), i telèfon.

 
Els premis es faran públics al web de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació el dia 14 d’ octubre de 2021 i es notificarà a les persones guanyadores per correu electrònic.

 
6.OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

a) Drets d’autoria. Les persones participants es comprometen a:

− Garantir que l’obra sigui pròpia i original.

-Responsabilitzar-se davant la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de totes les càrregues que pugui comportar la utilització o divulgació de la seva obra i de les que puguin derivar qualsevol tipus d’accions, reclamacions o conflictes, en particular, encara que no amb caràcter exclusiu,

− Fer-se responsable de l’autorització i/o consentiment de la persona o persones que puguin aparèixer en les obres.

 
b) Autoritzacions:

Autoritzar l’ús de la seva obra per a publicar-la en els llocs web i material promocional de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sempre citant l’autor/a. Totes les obres premiades, el

suport digital i els seus drets d’ús, passaran a ser propietat de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, així que la podrà utilitzar de la manera que estimi més convenient.

 

7. CRITERIS D’ATORGAMENT DELS PREMIS

Es convoca un jurat presidit per la Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació; la Directora General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària; la Gerent de SEMILLA, una persona qualificada en fotografia i una persona tècnica de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears .


El jurat seleccionarà 12 fotografies guanyadores.

Es valorarà la creativitat, la representativitat i la qualitat de les obres presentades. La seva decisió serà vinculant.

El jurat podrà declarar desert algun dels premis.

La resolució es farà pública a la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears.

El jurat queda facultat per resoldre tots els dubtes que es presentin i podrà prendre, a més, les resolucions o acords necessaris per al bon ordre i funcionament del concurs.

L’acte d’entrega dels premis serà públic, el dia 14 d'octubre a les 11:00 hores a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Es farà un acte on es garantiran les mesures sanitàries de seguretat corresponents al protocol establert per la Covid-19.

Accès a les BASES-2n-CERTÀMEN-FOTOGRAFIA-Dona-Rural-2021.pdfBASES-2n-CERTÀMEN-FOTOGRAFIA-Dona-Rural-2021.pdf