Torna

Sobirania Alimentària

Projecte de Dinamització del Producte Local en els Mercats de les Illes Balears 2021

L’objecte del contracte és la dinamització del producte local als mercats de les Illes Balears mitjançant la contractació d’un servei per a la dinamització del producte local als mercats de les Illes Balears que inclogui:

- La promoció del consum de productes locals per potenciar els beneficis socials i ambientals del consum d'aliments produïts i /o transformats a les Illes Balears, incidint amb això en el desenvolupament d'un sistema alimentari local sostenible, amb perspectiva social. Aquest contracte s'integra dins l'estratègia de venda directa i sostenibilitat, en la qual s'estableix com a objectiu la integració dels productes locals en la venda directa als mercats de les nostres illes.

- La dinamització i potenciació del paper de la pagesia i en especial el de les dones pageses en els mercats.

El contracte va a càrrec del projecte d’inversió «Dinamització, conservació i posada en valor de mercats i fires singulars com a estratègia per la sobirania alimentària a les Illes Balears», ITS 2019-157, RU: 2000002481, coordinat pel servei d’Alimentació Sostenible i finançat pels fons de l’impost de turisme sostenible.

Per a més informació sobre les actuacions dutes a terme al projecte:MEMORIA_2021_(1)-final.pdfMemòria d'actuacions

Accés a la licitació del contracte: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjg42ikgLNPc0MfPwzXb2KwoIKc_IrHW1t9Qtycx0BXNkf3A!!/