Torna

Sobirania Alimentària

BASES DEL III CONCURS DE FOTOGRAFIA

«DE LA MAR I DE LA TERRA. UN RECONEIXEMENT A LES SEVES DONES»

 

1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb motiu de la celebració del Dia de la Dona Rural, el 15 d’octubre, convoca la III EDICIÓ DEL CERTAMEN FOTOGRÀFIC: «De la mar i de la terra. Un reconeixement a les seves dones», amb l'objectiu de reivindicar el paper decisiu de les dones en el desenvolupament del sector agrari i pesquer des del punt de vista social.

 

2.PARTICIPANTS AL CERTAMEN

Podran participar-hi persones majors d'edat residents a les Illes Balears.

La participació en el concurs significa l’acceptació íntegra de les presents bases.

 

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

Es podran presentar fins a un màxim de quatre (4) fotografies per cada concursant a qualsevol de les categories (*):

-A. Agricultura

-B. Pesca

-C. Ramaderia

-D. Indústries Agroalimentàries

(*)No necessàriament s'han de presentar obres a totes les categories.

Tema: Les obres han de representar la visió de la feina de les dones. Han de reflectir el reconeixement del seu paper decisiu en el desenvolupament i la qualitat alimentària, així com l’empoderament femení en el sector alimentari.

*Es valoraran les obres que posin de manifest la participació de la dona en la venda directa, així com els aspectes positius, que identifiquen la dona amb la capacitat i l’orgull professional.

No hi poden aparèixer a les imatges noms o logos comercials ni marques.

Tècnica i format: Lliure. Les fotografies s'han de presentar obligatòriament en suport digital, en format JPG, i en una resolució mínima de 2560px per 1440px. Tots els fitxers JPG hauran de tenir un títol al·lusiu a la fotografia.

4.PREMIS

S’atorgaran un màxim de 12 premis: primer, segon i accèssit  per a cada categoria, que consistirà en:

*  Una senalla de producte agroalimentari local i una obra  d’ artesania

*  Totes les persones guanyadores rebran un certificat

 

5. TERMINI, LLOC DE PRESENTACIÓ, LLIURAMENT DELS PREMIS I FINALITAT DE LES FOTOGRAFIES.

El termini de presentació de les obres finalitzarà el dia 23 setembre de 2022, a les 14.00 h. Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a: s.alimentaria@dgagric.caib.es   indicant la categoria a la que es presenta (A,B, C o D) i el títol de la foto. A banda, s’han d’aportar les dades personals de l’autora o autor (DNI/NIE /passaport escanejat), telèfon i els noms de les participants de la imatge (quan sigui possible).

Els premis es faran públics al web de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació el dia 10 d’ octubre de 2022 i es notificarà a les persones guanyadores per correu electrònic.

 

6.OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS.

a) Drets d’autoria . Les persones participants es comprometen a:

− Garantir que l’obra sigui pròpia i original.

-  Responsabilitzar-se davant la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació de totes les càrregues que pugui comportar la utilització o divulgació de la seva obra i de les que puguin derivar qualsevol tipus d’accions, reclamacions o conflictes, en particular, encara que no amb caràcter exclusiu,

− Fer-se responsable de l’autorització i/o consentiment de la persona o persones que puguin aparèixer en les obres.

b) Autoritzacions :

Autoritzar l’ús de la seva obra per a publicar-la en els llocs web i material promocional de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sempre citant l’autoria. Totes les obres premiades, el suport digital i els seus drets d’ús, passaran a ser propietat de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, així que la podrà utilitzar de la manera que estimi més convenient.

 

7. CRITERIS D’ATORGAMENT DELS PREMIS.

Es convoca un jurat presidit per la Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació; el director General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària; la cap del Gabinet de la Consellera  i una persona qualificada i reconeguda dins l’ àmbit professional de la fotografia.

El jurat seleccionarà 12 fotografies guanyadores.

Es valorarà la creativitat, la representativitat del paper de la dona al sector agrari, ramader i pesquer així com la qualitat de les obres presentades. La seva decisió serà vinculant.

El jurat podrà declarar desert algun dels premis.

La resolució es farà pública a la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears.

El jurat queda facultat per resoldre tots els dubtes que es presentin i podrà prendre, a més, les resolucions o acords necessaris per al bon ordre i funcionament del concurs.

La resolució del jurat serà publicada el dia 10 d'octubre a les 11:00 hores  i l’acte d’entrega dels premis serà públic, el dia 15 d'octubre a la Sala d’ Actes de la Cambra de Comerç de Palma entre les 11:30  i 12:00 hores.

Es farà un acte on es garantiran les mesures sanitàries de seguretat corresponents al protocol establert per mesures sanitàries i d’ aforament.

Enllaç bases: Bases_III_Certamen_Fotografia_DE_la_Mar_i_de_la_Terra...2022.odtBases_III_Certamen_Fotografia_DE_la_Mar_i_de_la_Terra...2022.odt