Torna

Sobirania Alimentària

Estudi del paper de la pagesia en la cultura material i immaterial dels mercats i fires singulars

L'estudi s'integra dins les actuacions del projecte d'ITS de dinamització, conservació i revaloració de mercats i fires singulars. La fase d’execució s’inicià l’endemà de la recepció de la nota d’encàrrec, dia 27 de maig de 2020, i la data de finalització és abans dels vuit mesos següents.

S'ha tramitat com a contracte menor i s'ha adjudicat per 17.787 € a l'investigador i filòleg Tomàs Vibot.

Les actuacions que s’han de dur a terme contemplen com a objectius principals de l’estudi, tres apartats diferenciats:

- L’estudi sobre el paper de la pagesia en la cultura material i immaterial dels mercats i fires singulars.
- L’estudi del paper dels aliments sostenibles, saludables i locals en els mercats i fires singulars.
- L’anàlisi de la cadena alimentària en mercats i fires singulars.

Periòdicament, i seguint el calendari establert en el plec de prescripcions tècniques, es van celebrant reunions de seguiment i revisant les entregues provisionals del material realitzat per l’equip investigador a tall d’informació i revisió de les tasques desenvolupades fins aquests moments.

L’estudi s’inicià amb una reunió amb l’equip de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària (DGPSA) dia 2 de juny i en aquests moments està en fase d’execució havent realitzat:

1. Treball de camp de visites. Una vegada acabat el treball de camp, s’han d’estudiar les enquestes recollides i el recull de dades als mercats en general.

2. S’estan treballant informes de Palma i Pitiüses. Pendent de tancar Menorca.

3. En aquests moments, durant setmanes i propers mesos, s’està realitzant l’estudi de fires.

Antecedents:

La declaració de la dieta mediterrània, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, el novembre de 2010, significà un gran esdeveniment pels indrets que formen part de la cultura alimentària dels països mediterranis i especialment pels agricultors i pels productes típics que caracteritzen la nostra dieta. Significà també, una gran passa per posar en valor un estil de vida col·lectiu, un tipus de menjar, la integració social, la festa, la música, la dansa, les tradicions orals... Tot en conjunt de gran valor cultural per a custodiar i transmetre.

De la mateixa manera, consideram que es fa necessari l'estudi del paper de la pagesia de les nostres illes. De les dones i homes que han desenvolupat i que ens han transmès al llarg dels segles, un estil de vida i de menjar particular, que són els vertaders protagonistes del món rural.

Tota aquesta cultura agroalimentària s’aglutina als mercats, espais que de fa cents d'anys, representen importants centres econòmics i socialitzadors, que conformen un important esglaó com a estratègia per a potenciar la sobirania alimentària de les Illes Balears. Per això, es fa necessari l'estudi que inclogui els mercats dins el catàleg de patrimoni immaterial i s’obre així, la intenció de que es puguin proposar com a candidats per a la declaració com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

És imprescindible rellançar la producció de les nostres illes i restablir els lligams entre comunitats, productes, cultura i territori. Això ens acosta a la idea d’individualitzar una sèrie de productes alimentaris propis de cada indret d’origen i al lligam amb el seu passat: aspectes històrics, evolució, transformació i mètodes de preparació.

Davant situacions d'emergència, com la de la pandèmia de COVID-19, ha quedat ben palesa la importància del l’agricultura, la pesca, la ramaderia, així com de totes les persones que s'hi dediquen i que són clau per a enfortir la nostra seguretat alimentària. Aquesta situació ens ha de conscienciar i ens ha de fer prendre accions urgents i contundents: s'ha de reivindicar el dret a l'alimentació i no el negoci del menjar, el producte de proximitat i no alimentació quilomètrica. Hem d’apostar pel nostre sistema agroalimentari per a que així ens pugui satisfer, ja que entenem que no hi pot existir garantia d'aliments sense sobirania alimentària.

El paper de la pagesia bo1.pdfEstudi del paper de la pagesia

ITS 2019-157   Finançat amb fons de l’Impost del Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears

desc_IllesBalearsSostenibles_CAT_col.jpg