Torna

Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

desc_LOGO-OFICINA-DRETS-POSITIU.png

L'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics és una unitat administrativa dependent de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. S'encarrega de vetlar per la defensa i la promoció dels drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears.

Els drets lingüístics de què s'ocupa l'Oficina són els que emparen i protegeixen l'ús de les llengües oficials reconegudes per l'Estatut d'autonomia.

Quan es produeix alguna situació que suposi la vulneració d'aquests drets, l'Oficina fa bàsicament una tasca de mitjancera entre la persona que l'ha patida i la institució, l'organisme o l'entitat, de caràcter públic o privat, que amb la seva actuació ha vulnerat el dret lingüístic.

Així mateix, l'Oficina també du a terme una tasca de divulgació d'informació sobre els drets lingüístics i la necessitat de garantir-los.

L'Oficina no té caràcter sancionador. La seva actuació es basa en els principis de col·laboració i cooperació.

El funcionament de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics a les Illes Balears es regula en el Decret 89/2019, de 29 de novembre.