Objectius

Tal com indica la Llei 37/2007, sobre la reutilització de la informació del sector públic, la informació generada des de les instàncies públiques posseeix un gran interès per les empreses a l'hora d'operar en els seus àmbits d'actuació, contribuir al creixement econòmic i la creació de llocs de feina, i pels ciutadans com element de transparència i guia per a la participació ciutadana.

Per aquesta raó el Govern de les Illes Balears ha decidit publicar la major quantitat de dades procedents de diferents organismes públics amb l'objectiu de millorar les relacions amb els ciutadans, augmentar la transparència de l'Administració Pública, incrementar la interoperabilitat de les administracions, generar valor afegit i oferir un marc de governança oberta i de servei al ciutadà.

Per consultar les iniciatives en l'àmbit global es pot consultar la plana Web de la Fundació CTIC.

Per què alliberar les dades?

A continuació es definiran les principals conseqüències de la publicació de les dades públiques per part del Govern de les Illes Balears.

Generació de valor afegit

Facilita la creació de nous serveis per part dels ciutadans amb les dades proporcionades per l'Administració Pública.

Augment de la transparència a l'Administració Pública

Es publiquen dades de caire econòmic i legislatiu, cosa que afavoreix l'anàlisi i avaluació de la gestió pública. L'augment de transparència no és l'objectiu principal de la implantació de les dades obertes al Govern de les Illes Balears, però sí que és una de les seves principals conseqüències.

Increment de la interoperabilitat

Permet d'interconnectar de forma més eficient totes les administracions locals i permet que totes utilitzin una font de dades comuna i per tant més consistent.

Increment de la participació ciutadana

Permet al ciutadà disposar de més informació de caire econòmic, administratiu, estadístic, etc...

Més governança oberta i de servei

Hi ha la voluntat d’avançar cap a la governança oberta, basada en els valors de transparència, participació, servei i eficiència.