Estratègia de dades obertes GOIB

El Govern de les Illes Balears està fermament implicat en l'impuls i foment de la reutilització de la informació en el sector públic. En aquest sentit és plenament conscient que la informació generada des de les instàncies públiques posseeix un gran interès, tant en l’àmbit social, com element de transparència i guia per a la participació ciutadana, com en l’àmbit econòmic, com element dinamitzador del sector privat a l'hora de generar noves activitats productives que contribueixin al creixement econòmic i la creació de llocs de feina.

És en aquest context, el Govern de les Illes Balears ha decidit publicar la major quantitat possible de dades procedents de diferents organismes públics sota la seva direcció. Això no obstant, l'obertura d'informació no pot centrar-se exclusivament en el volum d'informació publicada si no què, endemés, la política d'obertura ha de vetllar per aspectes tan importants com són el manteniment de la qualitat de la informació publicada, l'alineació de la publicació amb les demandes i interessos de la ciutadania o la publicació en formats interoperables que facilitin la seva interpretació i posterior anàlisi.

L'objectiu d'aquesta estratègia de dades obertes és, per tant, el de proporcionar un full de ruta estratègic d'obertura de obertes en el Govern de les Illes Balears que permeti assolir els reptes anteriors fomentant així la reutilització de la informació pública i augmentant la transparència de la seva gestió.

pdf icono Estratègia de dades obertes GOIB 2021-2024