Torna

Nou Son Dureta

Es tracta d’un projecte a llarg termini que preveu la rehabilitació urbanística d’aquesta zona de Palma, ja que per executar-la —per fases— faran falta aquesta legislatura i dues més. L’objectiu és aconseguir el consens més gran possible de tota la societat (entitats, institucions, forces polítiques...).

El cost de la proposta inicial ascendeix a 119 milions d’euros. Per a enguany hi ha una partida per iniciar el projecte d’1 milió d’euros. Els passos que seguiren són aquests:

  • Inici d’un procés participatiu d’un mes per reunir-se amb associacions de pacients, de professionals i de col·lectius implicats per recollir les seves aportacions i completar el projecte.
  • S’han iniciat els tràmits amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Seguidament es convocarà la licitació: no es tracta d’un concurs per a un nou projecte, sinó de licitar una selecció d’arquitectes per redactar el projecte, que ja tenim definit.
  • Paral·lelament es licitarà l’enderrocament de l’edifici de Consultes Externes, de l’Hospital Maternoinfantil i l’immoble on hi havia la cuina i els vestidors. També s’iniciaran els tràmits per construir la residencia, que tendrà 8.000 m2.
  • Una vegada enllestit l’enderrocament es construirà el nou edifici, de 35.000 m2, i s’implantarà un procés de reutilització del material aprofitable de l’enderrocament per a la construcció.
  • Finalment es farà la reforma integral de l’edifici semicircular una vegada emesos els informes tècnics necessaris.


Es tracta d’una proposta i d’una estimació de costos que poden variar depenent del projecte arquitectònic, que és el primer que s’ha de fer, i de les aportacions de les entitats.