Torna

Nou Son Dureta

Son Dureta brinda una oportunitat magnífica de recuperar aquest espai emblemàtic a per atendre la cronicitat, tant des del vessant sanitari com des del social. El complex hospitalari de l’antic Hospital Son Dureta es convertirà en un espai d’atenció integral i de qualitat per als pacients amb alguna malaltia crònica i per als seus cuidadors, i també per a l’atenció de la dependència, concretament les persones grans que, a causa del grau de dependència que presenten, necessiten un recurs residencial amb atenció durant les 24 hores.

L’envelliment de la població, afegit al dèficit històric de les Illes Balears en matèria de residències de persones grans en situació de dependència, fa necessari aprofitar tots els recursos disponibles per ampliar el nombre de places i donar resposta a la necessitat present i la futura, i també per millorar la situació de les persones a les quals s’ha diagnosticat algun trastorn de la salut mental.