Torna

Nou Son Dureta

Àrea d’Hospitalització (450 llits)

 • Convalescència i rehabilitació: atès que aquests pacients necessiten un període de convalescència i de rehabilitació hospitalària, disposarà d’una unitat de convalescència / subaguts (180 llits), una unitat d’ortogeriatria (30 llits) i una unitat de neurorehabilitació (30 llits).
 • Cronicitat avançada: com que gairebé la meitat dels pacients amb alguna malaltia crònica avançada ocupen llits d’hospitals d’aguts, que no són el dispositiu assistencial adient per tractar-los,  disposarà d’una unitat de pacients crònics avançats i cures especials (90 llits) i una unitat de cures pal·liatives (30 llits).
 • Demències amb trastorns de la conducta: es destinaran 90 llits als pacients amb alguna demència o trastorns de la conducta per processos neurològics (malaltia de Parkinson, demència d’Alzheimer, traumatisme cranioencefàlic, esclerosi múltiple…).

Àrea Ambulatòria

 • Consultes externes: espai per a la valoració integral, el tractament i les cures.
  Unitat de rehabilitació cognitiva i funcional (120 places): espai destinat a tots els pacients amb algun problema cognitiu però amb potencial de millora, que es poden beneficiar d’una atenció integral (física, funcional, psíquica i social).
 • Hospital de dia rehabilitador: per als pacients amb algun problema de mobilitat o d’autonomia que reben una atenció per recuperar l’autonomia en el grau més alt possible.
 • Hospital de dia per a salut mental (30 places): destinat als pacients amb algun trastorn de la personalitat.
 • Centre ocupacional: per a persones a les quals s’ha diagnosticat algun trastorn de la salut mental (20 places). Tendrà una superfície aproximada de 500 m2 i 20 places, i oferirà servei durant 220 dies l’any, del dilluns al divendres. Hi haurà sales polivalents, despatxos per als professionals, sales per als tallers i sala de descans. El servei d’atenció ocupacional té com a finalitat facilitar la integració social i laboral de les persones amb alguna discapacitat associada a un trastorn de la salut mental que necessitin organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i per adquirir i desenvolupar habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, a fi que puguin assolir dins les seves possibilitats el grau màxim d’autonomia personal i d’integració sociolaboral.

Àrea de Suport Clínic Assistencial

 • Unitat de radiologia (radiologia convencional i ecografia clínica).
 • Farmàcia (dispensació i suport en la prescripció).
 • Laboratori (amb extraccions).


Àrea residencial (120 places)

Residència per a persones grans dependents. Tendrà 8.000 m2, distribuïts en dues plantes, i 100 habitacions individuals i 20 de dobles. S’aposta per un model de residència centrat en l’atenció a la persona formada per unitats de convivència i estructurada en subunitats d’habitacions per mitjà de mòduls, a cadascuna dels quals hi haurà aquests equipaments:

 • grup d’habitacions
 • banys geriàtrics;
 • sala de convivència / menjador;
 • unitat de control.

A més, hi haurà una àrea comuna a les diferents unitats de convivència amb aquests equipaments o serveis:
zona de recepció i administració;

 • teràpia ocupacional;
 • motricitat i fisioteràpia;
 • despatxos per als professionals;
 • sala de descans;
 • administració;
 • espais per al personal;
 • cuina;
 • bugaderia;
 • magatzem.

Altres dispositius

Son Dureta permetrà disposar, a més, d’altres espais:

 • central de coordinació del 061 (centre de base de Salut Respon);
 • Equip de Suport d’Atenció Domiciliària (ESAD);
 • docència
 • un espai destinat a les associacions;
 • servei de valoració de la discapacitat;
 • espais per als equips de valoració de la dependència;
 • possibles usos per a altres dispositius.