Torna

Nou Son Dureta

El Pla d’usos de Son Dureta està pensat per donar resposta a les necessitats que tenen i tendran les Illes Balears en el futur per atendre els pacients crònics —tant en el vessant sanitari com en el social—, per una banda, els pacients amb tendència a descompensar-se i perdre capacitat funcional en l’avanç de la malaltia crònica generant discapacitat i pèrdua d’autonomia i, per una altra, les persones grans en situació de dependència.

Malgrat el mal finançament de les Illes Balears perquè el Govern d’Espanya ens nega una vegada rere una allò que ens deu, el Govern de les Illes Balears aposta clarament per les necessitats de les persones i per això ha decidit fer aquest pas endavant. Amb projectes i iniciatives com aquesta —que, a més, fa palesa la coordinació de les diferents conselleries implicades— queda clar quines són les prioritats del Govern davant exemples que tothom té presents i que han estat objecte de processos judicials.