Torna

Nou Son Dureta

Actualment el 15,3 % de la població supera els 65 anys, i l’any 2029 ho farà el 22 %. Com més edat, més prevalença de malalties cròniques i més grau de dependència. S’estima que el 68 % dels ingressos hospitalaris estan relacionats amb la cronicitat. El 47 % dels malalts amb alguna patologia crònica avançada estan ingressats actualment als nostres hospitals d’aguts rebent una atenció que no dona resposta a les seves necessitats.

L’Estratègia de cronicitat defineix un model d’atenció que doni respostes més adequades als pacients amb malalties cròniques complexes i avançades, que se centri en les necessitats de les persones i permeti evitar estades innecessàries en els dispositius d’urgències, molèsties per als familiars, etc. Són freqüents l’ingrés i el reingrés d’aquests pacients als hospitals d’aguts, i això suposa nombroses incomoditats.

L’Estratègia de cronicitat fomenta la prevenció de la discapacitat i de la pèrdua d’autonomia; la rehabilitació i la convalescència després d’haver patit un procés agut per evitar complicacions; la integració en la comunitat; l’atenció dels cuidadors; la coordinació eficaç entre l’atenció primària i els hospitals d’aguts, i l’ingrés directe en cas de descompensació dels malalts amb alguna patologia crònica avançada quan ja no es beneficien de la tecnologia dels hospitals d’aguts.

Pel que fa a les persones grans en situació de dependència, les Illes Balears pateixen un dèficit històric de places. Els esforços i les mesures adoptades per reactivar la dependència en el darrer any i mig es reflecteixen en 244 noves places residencials i 83 més de centre de dia, i en el nombre de nous beneficiaris, que ha crescut més del doble que en tota la legislatura passada. Tanmateix, les Illes Balears pateixen una manca de places de residència, especialment Mallorca i sobretot Palma. Tot i que el servei tècnic idoni és una plaça residencial, fins que l’obté es substitueix per una prestació econòmica, atesa la manca de residències.

També és una necessitat l’atenció de les persones a les quals s’ha diagnosticat algun trastorn de la salut mental, ja que històricament també patim un dèficit de recursos socials. Per això el Govern està teixint una xarxa estructural, permanent i garantida de serveis i prestacions que suposen una substitució parcial o total de la llar, com tenen altres col·lectius. I Son Dureta fa possible fer nous passos en aquest sentit.