Torna

Ibjove

 

trsansparencia

Per tal de retornar la confiança perduda de la ciutadania amb les institucions públiques es duu a terme la publicació de les atencions protocol·làries i obsequis, les despeses de transport i manutenció ordinàries dins de l'illa i les despeses del viatges realitzats en l'exercici de les funcions del càrrec. 

DOCUMENTS
DESPESES DE TRANSPORT I MANUTENCIÓ
Arxiu Fulla de Càlcul 
ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I OBSEQUIS
Arxiu Fulla de Càlcul 

VIATGES