Torna

Ibjove

sol·licituds

 

En el següent enllaç podeu fer la reserva de les diferents instal·lacions que gestiona l'IB Jove:

FORMULARI DE RESERVA EN LÍNIA

 

Us recorda’m que les Activitats de Temps Lliure estan regulades pel Govern de les Illes Balears mitjançant el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.

http://www.caib.es/sites/M111104121658212768582/ca/activitats_de_temps_lliure-43973/


Aquest Decret estableix la obligatorietat de presentar una comunicació responsable a qualsevol grup amb estades amb una durada superior als dos vespres amb més de 9 persones de menys de 18 anys davant l’administració competent (Consells Insulars).

L’IBJOVE pot requerir aquesta documentació abans de l’entrada a la instal·lació per assegurar que l’activitat s’ha comunicat correctament. En cas de no disposar d’aquesta documentació es podrà negar l’entrada a la instal·lació