Torna

Ibjove

b

que es

 

L'Observatori de la Joventut de les Illes Balears és un espai de recerca, reflexió i documentació sobre els joves i les joves de les Illes. Aquí trobareu a la vostra disposició un important volum de dades i d'informació, útils per obtenir una radiografia general de la realitat de les persones joves. Aquest col·lectiu de 15 a 29 anys representa un 19% de la població de Balears, arribant a un 29% si es té en compte la franja d'edat de 30 a 34 anys.

L'Observatori és l'òrgan que d'una manera estructurada i planificada recull, gestiona i genera estudis relacionats amb l'àmbit de la joventut, és doncs, l'eina d'observació, d'anàlisi i d'estudi de les característiques actuals de la condició juvenil a les Illes Balears.