Torna

Ibjove

2019. LICITACIÓ PER A CONTRACTAR ELS SERVEIS D’EDICIÓ, DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, ENQUADERNACIÓ I PUBLICACIÓ DE L’ANUARI DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS DURANT ELS ANYS 2019, 2020 I 2021. EXPEDIENT 775/2019. TERMINI: FINS DIA 28 DE MAIG DE 2019. 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) PDF

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) PDF

Enllaç a la "Plataforma de Contratación del Sector Público". Posar en el camp "Expediente" 775/2019 IB-JOVE.

Per a presentar-se a la licitació, s'ha de fer per licitació electrònica mitjançant l'enllaç anterior.

2019. LICITACIÓ PER A CONTRACTAR L'ADQUISICIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS PER A LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER L'IB-JOVE. EXPEDIENT 777/2019. TERMINI ESGOTAT. 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) PDF

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) PDF

Enllaç a la "Plataforma de Contratación del Sector Público". Posar en el camp "Expediente" 777/2019 IB-JOVE.

Per a presentar-se a la licitació, s'ha de fer per licitació electrònica mitjançant l'enllaç anterior.

2019. LICITACIÓ PER A CONTRACTAR ELS SERVEIS DE MANTENIMENT I CONTROL HIGIÈNIC–SANITARI A LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER L’INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT (IB-JOVE). EXPEDIENT 762/2019. TERMINI ESGOTAT.

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) PDF

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) PDF

Enllaç a la "Plataforma de Contratación del Sector Público". Posar en el camp "Expediente" 762/2019 IB-JOVE.

Per a presentar-se a la licitació, s'ha de fer per licitació electrònica mitjançant l'enllaç anterior.

2019. LICITACIÓ PER A CONTRACTAR L'ADQUISICIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS PER A LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER L'IB-JOVE. EXPEDIENT 760/2019. TERMINI ESGOTAT. 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) PDF

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) PDF

Enllaç a la "Plataforma de Contratación del Sector Público". Posar en el camp "Expediente" 760/2019 IB-JOVE.

Per a presentar-se a la licitació, s'ha de fer per licitació electrònica mitjançant l'enllaç anterior.
 

2019. LICITACIÓ PER A CONTRACTAR L’ADQUISICIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES NECESSARIS PEL FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PER L’INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT (IB-JOVE). EXPEDIENT 761/2019. TERMINI ESGOTAT. 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) PDF

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) PDF

Enllaç a la "Plataforma de Contratación del Sector Público". En el camp "Expediente" posar 761/2019 IB-JOVE.

Per a presentar-se a la licitació, s'ha de fer per licitació electrònica mitjançant l'enllaç anterior.
 

2019. LICITACIÓ PER A CONTRACTAR EL SERVEI D'UNA AGÈNCIA DE VIATGES PEL PERSONAL EXTERN DE L'IB-JOVE. EXPEDIENT 753/2018. TERMINI ESGOTAT.

Resolució de rectificació PDF

Rectificació del Plec de Clàusules Administratives Particulars PDF

Rectificació del Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Expedient PDF

Plec de Clàusules Administratives Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Enllaç a la "Plataforma de Contratación del Sector Público". Posar en el camp "Expediente" 753/2018 IB-JOVE

Per a presentar-se a la licitació, s'ha de fer per licitació electrònica mitjançant l'enllaç anterior.

2019. LICITACIÓ PER A CONTRACTAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORIA EN DIFERENTS ÀMBITS (GESTIÓ DE NÒMINES, LABORAL, COMPTABLE I FISCAL, SALUT I PREVENCIÓ LABORAL, PROTECCIÓ DE DADES). EXPEDIENT 756/2018. TERMINI ESGOTAT.

Expedient PDF

Plec de Clàusules Administratives Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Enllaç a la "Plataforma de Contratación del Sector Público". Posar en el camp "Expediente" 756/2018 IB-JOVE

Per a presentar-se a la licitació, s'ha de fer per licitació electrònica mitjançant l'enllaç anterior.

2019. LICITACIÓ PER A CONTRACTAR UNA ESCOLA D'IDIOMES INTERNACIONAL D'ANGLÈS PEL PROGRAMA JÚNIORS 2019 I 2020. EXPEDIENT 755/2018. TERMINI ESGOTAT.

Expedient PDF

Plec de Clàusules Administratives Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Enllaç a la "Plataforma de Contratación del Sector Público". Posar en el camp "Expediente" 755/2018 IB-JOVE.

Per a presentar-se a la licitació, s'ha de fer per licitació electrònica mitjançant l'enllaç anterior.

Acta 1 PDF

2019. LICITACIÓ PER EL DESENVOLUPAMENT DE LA NOVA PLATAFORMA TECNOLÒGICA DEL CARNET JOVE DE LES ILLES BALEARS. EXPEDIENT 751/2018. TERMINI ESGOTAT.

Expedient PDF

Plec de Clàusules Administratives Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Enllaç a la "Plataforma de contratación del Sector Público". Posar en el camp "Expediente" 751/2018 IB-JOVE.

Per a presentarse a la licitació, s'ha de fer per licitació electrònica mitjançant l'enllaç anterior.

Acta 1 PDF

2019. LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CONSOLIDACIÓ DE MUR DEL PÀRQUING DE L’ALBERG D’ALCÚDIA I LA REPARACIÓ DE ZONES DE LA FAÇANA I LES LLINDES DEL MATEIX ALBERG. EXPEDIENT 736/2018. TERMINI ESGOTAT.

Informe justificatiu sobre la necessitat PDF

Informe tècnic de la justificació de l'objecte PDF

Informe justificatiu del procediment d'adjudicació PDF

Aprovació de l'expedient PDF

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) PDF

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) PDF

Projecte de consolidació del mur de contenció PDF

Projecte reparació de fisures de la façana i de les llindes PDF

Arxiu BC3

Annexes Editor de Text

Enllaç a la "Plataforma de contratación del Sector Público". Posar en el camp "Expediente" 736/2018 IB-JOVE.

Per a presentarse a la licitació, s'ha de fer per licitació electrònica mitjançant l'enllaç anterior.

Acta 1 PDF

Acta 2 PDF

Acta 3 PDF

LICITACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'UN CONTRACTE PER A LA DIRECCIÓ TÈCNICA, GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DELS CAMPS DE TREBALL DE L'IB-JOVE PER ALS ANYS 2018/2019. TERMINI ESGOTAT. 

Càlcul del pressupost de licitació i el valor estimat del contracte. PDF

Informe justificatiu sobre la necessitat de contractació oberta d'un servei extern bianual. PDF

Crèdit pressupostari. PDF

Resolució d'inici. PDF

Informe justificatiu d'insuficiència de mitjans. PDF

Informe justificatiu de l'elecció del procediment. PDF

Informe justificatiu dels criteris d'adjudicació i de solvència. PDF

Resolució d'aprovació de l'expedient, despesa i plecs. PDF

Plecs de clàusules administratives. PDF

Plecs de prescripcions tècniques. PDF

Annexes en word. Editor de Text

Nota aclaratòria: Respecte a l'Annex II: DEUC - Declaració responsable a incloure en el sobre núm. 1, dir-vos que no està inclòs als anexes en word, però trobareu a l'apartat Y. Document únic europeu de contractació la informació de quins apartats emplenar i un enllaç d'on descarregar el document. De totes formes, també el vos ho adjuntam aquí. Llegiu bé el document i heu de cumplimentar els apartats assenyalats en els plecs.

ANNEX II - DEUC / DECLARACIÓ RESPONSABLE PDF

Acta 1 PDF

Acta 2 PDF

Acta 3 PDF

LICITACIÓ D'UN CONTRACTE DE SERVEI D'UNA AGÈNCIA DE VIATGES, PER A LA GESTIÓ I ASSISTÈNCIA EN VIATGES I SERVEIS COMPLEMENTARIS DURANT L'ANY 2018 PER EL PERSONAL EXTERN QUE NO PRESTA SERVEIS A L'IB-JOVE I QUE SÓN PARTICIPANTS I/0 COL·LABORADORS DELS DIFERENTS PROGRAMES DE L'INSTITUT. TERMINI ESGOTAT.

Anunci publicat en el BOIB PDF

Plec de Clàusules Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Annexes en word Editor de Text

LICITACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'UN CONTRACTE PER A LA DIRECCIÓ TÈCNICA, GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DELS CAMPAMENTS DE L'IB-JOVE DE LA CAMPANYA D'ESTIU 2018. TERMINI ESGOTAT.

Anunci publicat en el BOIB PDF

Plec de Clàusules Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Annexes en word Editor de Text

Acta 1 PDF

Acta 2 PDF

Acta 3 PDF

Valoració de les propostes PDF

Acta 4 PDF

LICITACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'UN CONTRACTE PER A LA DIRECCIÓ TÈCNICA, GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DELS CAMPS DE TREBALL DE L'IB-JOVE PER ALS ANYS 2018/2019. TERMINI ESGOTAT.

Anunci publicat en el BOIB PDF

Plec de Clàusules Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Annexes en word Editor de Text

Acta 1 PDF

Acta 2 PDF

Informe de desistiment PDF

Resolució d'arxiu d'expedient PDF

LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE DE SERVEI AMB UNA ESCOLA INTERNACIONAL DE CURSOS D'IDIOMES PER DUR A TERME EL PROGRAMA JUNIORS 2018. TERMINI ESGOTAT.

Anunci publicat en el BOIB PDF

Plec de Clàusules Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Annexes en word Editor de Text

Acta 1 PDF

Nou anunci de modificació PDF

Nous plecs de clàusules particulars PDF

Nous plecs de prescripcions tècniques PDF

Nous annexes en word Editor de Text

Acta 2 PDF

Acta 3 PDF

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ADQUISICIÓ I SUBMINISTRAMENT DE DIFERENTS PRODUCTES  PER A LES INSTAL·LACIONS DE L'ALBERG I CAMPAMENT DE LA VICTÒRIA DURANT LA TEMPORADA 2018. TERMINI ESGOTAT.

Anunci publicat en el BOIB PDF

Plec de Clàusules Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Annexes en word Editor de Text

Nota aclaratòria i informativa respecte a l'annex V del lot 3: Roba de llit sobre les característiques dels productes PDF

Nota aclaratòria i informativa respecte a l'annex V de tots els lots de la licitació. PDF

Acta 1 PDF

Acta 2 PDF

desc_blanc.png
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT I CONTROL HIGIÈNIC-SANITARI PER A LES INSTAL·LACIONS DE L'ALBERG I CAMPAMENT DE LA VICTÒRIA DURANT LA TEMPORADA 2018. TERMINI ESGOTAT.

Anunci publicat en el BOIB PDF

Plec de Clàusules Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Annexes en word Editor de Text

Nota aclaratòria i informativa PDF

Acta 1 PDF

Acta 2 PDF

Acta 3 PDF

LICITACIO PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I LA REFORMA DE LA COBERTA DE LA CUINA DEL CAMPAMENT DE LA VICTÒRIA. TERMINI ESGOTAT.

Anunci publicat en el BOIB PDF

Plec de Clàusules Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Annexes en word Editor de Text

La data prevista per visitar la instal·lació abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes serà el dilluns, 19 de març a les 12 hores. Pregam confirmació mitjançant correu electrònic a participacio@ibjove.caib.es o bé al telèfon 971 17 89 65

Acta 1 PDF

Acta 2 PDF

Acta 3 PDF

Documents

1. Portada PDF

2. Índex PDF

3. Portada memòria PDF

4. Memòria PDF

5. PTI Mallorca plànol PDF

6. Plànol NNSS PDF

7. Mapa Catastral PDF

8. Portada plec PDF

9. Plec de prescripcions tècniques PDF

10. Portada pressupost PDF

11. Pressupost má d'obra PDF

12. Pressupost materials PDF

13. Pressupost maquinària PDF

14. Pressupost descomposts PDF

15. Pressupost i mesures PDF

16. Resument pressupost PDF

17. MAC Insular residus PDF

18. Resumen pressupost MAC Insular PDF

19. Portada ESS PDF

20. ESS PDF

21. Portada plànols PDF

22. Plànol emplaçament PDF

23. Plànol estat actual PDF

24. Plànol estat projectat PDF

25. Plànol estructura PDF

26. Plànol detall constructiu PDF

27. Plànol instal·lacions PDF

LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ D'UN CONTRACTE PER A L'ADQUISICIÓ I SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES ALIMENTARIS PER A LES INSTAL·LACIONS DE L'ALBERG I CAMPAMENT DE LA VICTÒRIA PER A LA TEMPORADA 2018. TERMINI ESGOTAT.

Anunci publicat en el BOIB PDF

Plec de Clàusules Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Annexes en word Editor de Text

Nota aclaratòria i informativa respecte a l'annex V de tots els lots de la licitació. PDF

Acta 1 PDF

Acta 2 PDF

LICITACIÓ DE LA REALITZACIÓ D'UN CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER AL DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ I MUNTATGE DEL TALONARI DE DESCOMPTES DEL PACK JOVE 2018 (ADJUDICADA)

Anunci. Publicació de l'anunci en el BOIB. PDF

Plec de Clàusules Administratives Particulars PDF

Plec de Prescripcions Tècniques PDF

Resolució de l'òrgan de contractació per la qual es designen els membres de la Mesa de Contractació. PDF

Licitadors:

- Amadip Esment Fundació

- Imprenta Bristol

- Imprimimos SL

- Jeloucom SL

- Nou-Vent SL

- Trama de Gasllar SL

Admissió/exclusió

Admesos provisionalment:

- Amadip Esment Fundació

- Imprenta Bristol

- Imprimimos SL

- Trama de Gasllar SL


Exclosos:

- Jeloucom SL

- Nou-Vent SL

Acord d'admsisió i exclusió PDF

Acta 2. Obertura de sobres número 1, documentació general PDF

Acta 3. Proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació. PDF

Resolució d'adjudicació PDF

Anunci d'adjudicació PDF