Portal Transparència

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

Contractes, Convenis i Subvencions > Encàrrecs de gestió > Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

Data d'actualització: 03/09/2019

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

Podeu anar als botons de les conselleries i veure la informació de cada encàrrec, cercant dins la conselleria competent.

6.3.2