Portal Transparència

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Contractes, Convenis i Subvencions > Encàrrecs > Encàrrecs a mitjans propis personificats

Data d'actualització: 02/06/2023

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

A continuació podeu accedir als encàrrecs realitzats per les conselleries durant la legislatura actual. Els expedients que es varen iniciar a  la legisltaura anterior i que finalitzen durant l'actual, apareixen a la conselleria a la qual han estat reassignats. En canvi, els expedients que ja han finalitzat a l'inici de la legislatura actual apareixen a l'apartat de "Legislatures anteriors".

També podeu descarregar la informació mitjançant el següent full de càlcul, en format OpenDocument (LibreOffice/OpenOffice). Si els obriu amb Excel es poden perdre els enllaços. Us recomanam descarregar-vos LibreOffice -gratuït-).

 

6.3.2