Portal Transparència

Finançament amb fons finalistes

Economia i Finances > Sistema de finançament autonòmic > Finançament amb fons finalistes

Podeu accedir a la informació a través del següent full de càlcul

Data d'actualització: 12/12/2018 (Dades definitives Compte General. Dades MINHAP provisionals)