Portal Transparència

EVOLUCIÓ DE L'ESTRUCTURA DE FINANÇAMENT DE LA CAIB

Economia i finances > Sistema finançament autonòmic > Evolució de l'estructura de finançament de la CAIB 

Data actualització: 10/12/2018

 

- Estructura de finançament pressupostat: evolució 2002-2019  desc_excelmini.png  

 

- Estructura de finançament pressuposts liquidats: Evolució liquidació 2002-2017  desc_excelmini.png