Jornada en línea


La reforma del procediment sancionador de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El día 19 de marzo de 2021 tuvo lugar la Jornada técnica en línea sobre La reforma del procediment sancionador de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Programa