Colección "L'Esperit de les lleis"


1_Ley CCII.bmp

 

 

 

 

Cuatro estudios sobre la Ley de Consejos Insulares
Autores: L. Parejo Alfonso, A. Blasco Esteve, Mª L. Torres Bonet y J. Mª Baño León

L'Esperit de les lleis 1
Palma, febrero de 2003
192 páginas / castellano
ISBN 84-95360-73-X

2_Comentaris Llei patrimoni.bmp
 

Comentaris a la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears
Autores: J. Masot Tejedor, B. Colom Pastor, P. Ollers Vives, F. Socías Fuster, F. Pons Cànovas, A. Navarro Sánchez, J. V. Fernández-Ventura, M. Barceló Llompart, A. Blasco Esteve, C. Fernández González, F. Segura Fuster, J. C. Carbonell Mateu y A. Llabrés Fuster

L'Esperit de les lleis 2
Palma, octubre de 2003
408 páginas / catalán
ISBN 84-95360-98-5

3_Les claus politiques.bmp
 

Les claus polítiques del procés autonòmic balear
Autor: Bartomeu Colom Pastor

L'Esperit de les lleis 3
Palma, mayo de 2004
264 páginas / catalán
ISBN 84-95360-99-3

4_Sol rustic.bmp

Règim jurídic urbanístic del sòl rústic de les Illes Balears (volúmenes I y II)
Autor: Jaume Munar Fullana

L'Esperit de les lleis 4
Palma, septiembre de 2005
ISBN (I) 84-96242-58-7
376 páginas / catalán
ISBN (II) 84-96242-59-5
424 páginas / catalán

5_CES.bmp

El marc jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Autor: Pere Aguiló Crespí

L'Esperit de les lleis 5
Palma, noviembre de 2005
232 páginas / catalán
ISBN 84-96242-68-4

6_Parejas estables.bmp

Comentarios a la Ley de Parejas Estables de las Illes Balears
Coordinadora: Mª Pilar Ferrer Vanrell
Autores: Mª Pilar Ferrer Vanrell, Olga Cardona Guasch, Miquel Coca Payeras, Pedro A. Munar Bernat, Beatriz Verdera Izquierdo y Carmen Vila Ribas

L'Esperit de les lleis 6
Palma, abril de 2007
542 páginas / castellano
ISBN 978-84-96664-08-1

7_Estatut dels regidors.bmp
 

L'estatut dels regidors a les Illes Balears
Edición preparada por Maria Torres Bonet

L'Esperit de les lleis 7
Palma, noviembre de 2008
216 páginas / catalán
ISBN 978-84-92562-13-8

8_Reforma_CE.bmp
 

Estudios sobre la reforma de la Constitución Española
Coordinador: Jaume Vernet i Llobet
Autores: Miguel Ángel Aparicio Pérez, Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Borrell Mestre, Miquel Caminal Badia, Pedro Cruz Villalón, Carmen Fernández González, Jordi Jaria i Manzano, Joan Oliver Araujo, Eva Pons i Parera, Josep Maria Quintana Petrus, Maria Torres Bonet y Jaume Vernet i Llobet

L'Esperit de les lleis 8
Palma, mayo de 2010
320 páginas / castellano
ISBN 978-84-92562-88-6