Seminario


L'admissió del recurs de cassació en l'ordre contenciós administratiu: balanç de l'aplicació de la Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, des del punt de vista processal i constitucional

Este seminario tuvo lugar el 28 de abril de 2023 en la sala de actos del Arxiu del Regne de Mallorca, de 11.30 a 14 horas.

Programa

Ponencia Juan A. Xiol

foto_1_seminari_recurs.jpegfoto_5_seminari_recurs.jpeg