El Portal del Desenvolupador és un espai perquè les empreses integradores i personal desenvolupador propi trobin tota la informació relacionada amb les aplicacions i solucions en matèria d'Administració Electrònica del Govern de les IIlles Balears i que té publicades al seu repositori de codi obert a GitHub (https://github.com/GovernIB) amb els objectius de:

  • Crear un repositori comú d'aplicacions i solucions en matèria d'Administració Electrònica per a la seva reutilització en l'àmbit de les administracions públiques.
  • Crear una base de coneixement comú sobre les diverses solucions tecnològiques en l'àmbit de l'Administració Electrònica a les Illes Balears.
  • Crear un espai comú on es puguin compartir experiències i cooperar en l'àmbit de l'Administració Electrònica a les Illes Balears per facilitar el desenvolupament col·laboratiu d'aplicacions.
  • Facilitar la integració d’eines de tercers a les solucions comuns i estructurals de l'Administració autonòmica de la CAIB incorporant la referència a aquest portal en els plecs de prescripcions tècniques corresponents.