Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell B2: convocatòria 2021

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell B2 de la convocatòria de 2021:

Prova B2 2021 Part escrita.pdf Prova B2 2021 Part escrita

Prova B2 2021 Part oral.pdf Prova B2 2021 Part oral

Prova B2 2021 Solucionari.pdf Prova B2 2021 Solucionari

2021 B2 Exercici 1.mp3 2021 B2 Exercici 1

2021 B2 Exercici 2.mp3 2021 B2 Exercici 2

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres B2 Convocatòria 2021

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org