Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell C1: convocatòria 2019

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell C1 de la convocatòria de 2019:

Prova C1. Part escrita (2019).pdf Prova C1. Part escrita (2019)

Prova C1. Part oral (2019).pdf Prova C1. Part oral (2019)

Solucionari C1 (2019).pdf Solucionari C1 (2019)

2019 C1 Exercici 1.mp3 2019 C1 Exercici 1

2019 C1 Exercici 2.mp3 2019 C1 Exercici 2

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres C1 Convocatòria 2019

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org