Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell B1: convocatòria 2019

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell B1 de la convocatòria de 2019:

Prova B1. Part escrita (2019).pdf Prova B1. Part escrita (2019)

Prova B1. Part oral (2019).pdf Prova B1. Part oral (2019)

Solucionari B1 (juny 2019).pdf Solucionari B1 (2019)

2019 B1 Exercici 1.mp3 2019 B1 Exercici 1

2019 B1 Exercici 2 - esport 1.mp3 2019 B1 Exercici 2 - esport 1

2019 B1 Exercici 2 - esport 2.mp3 2019 B1 Exercici 2 - esport 2

2019 B1 Exercici 2 - esport 3.mp3 2019 B1 Exercici 2 - esport 3

2019 B1 Exercici 2 - esport 4.mp3 2019 B1 Exercici 2 - esport 4

2019 B1 Exercici 2 - esport 5.mp3 2019 B1 Exercici 2 - esport 5

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu CompresB1 Convocatòria 2019

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org