Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell B2: convocatòria 2017

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell B2 de la convocatòria de 2017:

2017 Prova B2.pdf 2017 Prova B2

2017 Solucionari B2.pdf 2017 Solucionari B2

2017 B2 Exercici 1.mp3 2017 B2 Exercici 1

2017 B2 Exercici 2.mp3 2017 B2 Exercici 2

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres B2 Convocatòria 2017

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org