Torna

Llengua catalana EBAP

Nivell B2: convocatòria 2016

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de nivell B2 de la convocatòria de 2016:

2016 Prova B2.pdf 2016 Prova B2

2016 Solucionari B2.pdf 2016 Solucionari B2

2016 B2 Exercici 1.mp3 2016 B2 Exercici 1

2016 B2 Exercici 2.mp3 2016 B2 Exercici 2

Si voleu descarregar tot el material en un únic arxiu, aquí teniu el material en format comprimit:

Arxiu Compres B2 Convocatòria 2016

Si no disposau del programari per descomprimir aquest arxiu, podeu fer una cerca a la web:

Pàgina Web http://www.7-zip.org