Torna

Llengua catalana EBAP

Llenguatge Administratiu: convocatòria 2014

Aquí podeu descarregar els arxius de les proves de llengua catalana de llenguatge administratiu de la convocatòria de 2014:

PDF 2014 Prova LA

PDF 2014 Solucionari LA