avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Proves d'accés i procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic per al curs 2023-2024

Proves d'accés i procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic per al curs 2023-2024

En el BOIB número 58, de 6 de maig de 2023, s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de maig de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2023-2024.

Requisits d’accés

1. Poden accedir als ensenyaments artístics superiors les persones que compleixin els requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat o equivalent o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

- Superar la prova específica d’accés que s’estableixi per a cada ensenyament.

2. Les persones majors de dinou anys que no compleixen els requisits acadèmics exigits per accedir als ensenyaments artístics superiors han de complir els requisits següents:

- Tenir dinou anys complerts o complir-los durant l’any natural en què es convoqui la prova específica d’accés.

- Superar la prova que acrediti que l’aspirant té la maduresa necessària amb relació als objectius del batxillerat.

- Superar la prova específica d’accés que s’estableixi per a cada ensenyament.

Documentació a presentar

- El justificant del pagament de la inscripció a la prova.

- El document oficial d’identificació (DOI) de què es disposi:

▪ DNI

▪ NIE

▪ Passaport, com a documentació acreditativa de la identitat per als estrangers que es trobin a l’estat espanyol (incloses les persones no nacionals que es trobin en situació irregular).

- Un dels següents documents que acrediti els requisits d’accés a aquests ensenyaments:

▪ Títol de batxillerat o equivalent.

▪ Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

▪ Certificat de superació de la prova general.

Calendari

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

- Inscripció al procés d’admissió i a la prova específica d’accés: del 18 de maig al 21 de juny de 2023, ambdós inclosos.

- Primer exercici (prova teòrica): 30 de juny de 2023.

- Segon exercici (proves de moviment, de veu, dicció i música i d’interpretació): del 3 al 6 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

- Formalització de la matrícula de primer curs via telemàtica: 25 i 26 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

- Formalització de la matrícula via telemàtica de les places vacants de primer curs: 28 de juliol de 2023.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

- Inscripció al procés d’admissió i a la prova específica d’accés: del 3 al 27 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

- Primer exercici (prova teòrica): 1de setembre de 2023.

- Segon exercici (proves de moviment, de veu, dicció i música i d’interpretació): del 4 al 6 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

- Formalització de la matrícula de primer curs via telemàtica: 14 de setembre de 2023.

- Formalització de la matrícula via telemàtica de les places vacants de primer curs: 18 de setembre de 2023.

Tota la informació relacionada amb aquestes instruccions i les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments artístics superiors es pot consultar en el document i enllaços adjunts.

Enllaços relacionats​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de maig de 2023 (BOIB)

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​