Estrès lingüístic: el trastorn psicològic dels catalanoparlantsVídeo del col·lectiu Octuvre en què s'exposen les propostes de Gemma Sanginés, basades en l'assertivitat lingüística, per mantenir l'ús del català en diferents situacions.