Objectius

 

El sistema d'avaluació de competències es fonamenta en l’avaluació de les conductes professionals relacionades amb les competències necessàries per desenvolupar les vostres funcions.

De forma més detallada, els objectius que persegueix aquesta avaluació són els següents:

a. Dotar la nostra Administració d’una eina per mesurar l’activitat professional de les persones empleades públiques amb l’objectiu d’adoptar les decisions més convenients en el marc de la planificació de recursos humans i la qualitat del servei.

b. Valorar els resultats obtinguts per reorientar les polítiques de gestió de recursos humans i dur a terme millores del model pel futur.

c. Establir els mecanismes de millora emanats dels suggeriments i aportacions de tots els implicats en el procés.

d. Estimular i motivar el personal en la realització de les seves tasques i a la vegada augmentar l’eficàcia en l’exercici de la funció pública.

e. Identificar el grau d’adequació de les persones als llocs de treball i optimitzar les capacitats personals.

f. Detectar les necessitats formatives del personal avaluat.