Tonividal1_-_copia_retallada.jpg

 

Bibliografia sobre Joan Fuster

Llibres i dossiers de revistes

ALBEROLA, Miquel, i MARTÍ, Vicent: Fuster sabàtic (1994). Aigua de Mar.

ALIAGA, Xavier: Fuster per a ociosos (2017). Sembra Llibres.

ARCHILÉS I CARDONA, Ferran: Una singularitat amarga: Joan Fuster i el relat de la identitat valenciana (2012). Afers.

BALAGUER, Enric: Els colors i les paraules. Notes sobre Joan Fuster i la pintura (2007). Universitat de València.

BALLESTER, Josep: Joan Fuster: una aventura lírica (1990). Tres i Quatre.

BALLESTER, Josep, i FURIÓ, Antoni: Joan Fuster (1922-1992). Deu anys després (2002). Institució de les Lletres Catalanes.

BALLESTER, Josep: L’agitació de l’escriptura. Itineraris entre la vida i l’obra de Joan Fuster (2010). Pròleg de Dominic Keown. Perifèric.

BAYARRI, Francesc: Matar Joan Fuster (i altres històries) (2018). Companyia Austrohongaresa de Vapors.

BLASCO ESTELLÉS, Júlia: Joan Fuster: Converses filosòfiques (2002). Tres i Quatre.

BORJA i SANZ, Joan: Els aforismes de Joan Fuster. Viatge cap a un univers literari (1996). Institut de Cultura Juan Gil-Albert.

BORJA i SANZ, Joan: La utopia de la ciència. Joan Fuster i la mesura de totes les coses (2003). Bromera.

BORJA i SANZ, Joan: Els discursos de la ciència. Joan Fuster i la democratització del coneixement (2013). Universitat de València.

CALAFORRA, Guillem: Dialèctica de la ironia. La crisi de la modernitat en l’assaig de Joan Fuster (2006). Universitat de València.

CANO MATEU, J. Àngel: Joan Fuster i «Serra d’Or». Els escrits seriats (1968-1984) (2022). Pròleg de Carme Gregori. Universitat de València.

CRESPO, Isidre: De Fuster a Pla, amb camí de tornada (2012). CEIC Alfons el Vell.

D. a. [Jaume PÉREZ MONTANER, Maria Àngels ANGLADA, Antoni SEVA, Joan Francesc MIRA i Francesc PÉREZ MORAGÓN]: Joan Fuster en els seus millors escrits (1982). Miquel Arimany.

D. a. [Vicent ANDRÉS ESTELLÉS, Lola BADIA, Narcís COMADIRA, Josep IBORRA, Jaume PÉREZ MONTANER i Vicent PITARCH]: Homenatge a Joan Fuster (1984). Col·legi Universitari de Girona.

D. a. [Francesc X. BLAY, Francesc de P. BURGUERA, Andreu de S. FERMÓ CORTÉS, Vicent FERRI, Josep FRANCO, Antoni FURIÓ, Josep PALÀCIOS i Emili PIERA]: Homenatge dels escriptors suecans a Joan Fuster (1984). Impremta Palàcios.

D. a. «Joan Fuster, mestratge perdurable», Serra d’Or, 395 (1992), p. 9-25.

D. a. [Vicent VENTURA, Toni MOLLÀ, Antoni FERRANDO, Adolf Beltran i Vicent SALVADOR]: Joan Fuster: dies i treballs (1993). Generalitat Valenciana.

D. a. [Josep BALLESTER, Enric SÒRIA, Josep IBORRA, Joan Francesc MIRA, Xulio RICARDO-TRIGO, Dominic KEOWN, Vicent SALVADOR, Antoni MARÍ, Antoni MARTÍ, Santi CORTÈS, Jaume PÉREZ MONTANER, Jaime SILES, Albert HAUF, Vicent ESCRIVÀ, Vicent Josep ESCARTÍ, Josep FRANCO, Francesc PÉREZ MORAGÓN, Jordi SUÏLS, Isabel ROBLES, Víctor MASSANET, Javier PORRAS, Josep Lluís BLASCO, Joan-Elies ADELL, Antonio MARTÍNEZ SARRIÓN, Evangelina RODRÍGUEZ, Josep PIERA, Lluís GIMENO i Jesús HUGUET]: Fuster entre nosaltres (1993). Generalitat Valenciana.

D. a. [Giuseppe TAVANI; Jesús HUGUET, Ramon LAPIEDRA, Francesc PÉREZ MORAGÓN, Antoni FERRANDO, Antoni, Modest PRATS, Albert HAUF, Miquela VALLS, Joan MIRALLES, Jordi GINEBRA, Miquel PUEYO, Jaume AULET, Joan SOLÀ, Enric BALAGUER, Lluís B. MESEGUER i Vicent SALVADOR]: Homenatge universitari a Joan Fuster (1993). Antoni Ferrando i Manuel Pérez Saldanya (eds.). Universitat de València.

D. a. [Emili GIRALT, Joaquim MOLAS, Francesc PÉREZ MORAGÓN i Vicent VENTURA]: Homenatge a Joan Fuster (1993). Universitat de Barcelona.

D. a. [Francesc PÉREZ MORAGÓN, Vicent VENTURA, Joan Francesc MIRA, Vicent SALVADOR, Jordi COLOMINA, Enric SÒRIA, Enric BALAGUER, Vicent ALONSO, Antoni RIERA, Gustau MUÑOZ, Joan Àngel BLASCO, Lluís B. MESEGUER, Josep IBORRA, Josep PICÓ, Alfons CUCÓ, Manuel ARDIT, Vicent SOLER, Albert HAUF, Ricard BLASCO, Vicent SIMBOR, Joan-Lluís MARFANY i Antoni FURIÓ]: Homenatge a Joan Fuster (1994). Josep Iborra (coord.). Generalitat Valenciana.

D. a. [Marc ADELL, Alfred AGUSTÍ, Lluís V. ARACIL, Joaquim ARENAS, Antoni ARTIGUES, Ramon BARNILS, Adolf BELTRAN, Francesc de P. BURGUERA, Eliseu CLIMENT, Col·lectiu de Mestres de la Safor, Antoni FERRANDO, Josep Antoni FLUIXÀ, Antoni FURIÓ, Víctor GÓMEZ LABRADO, Joan GUITART, Jesús HUGUET, Bernat JOAN, Ramon LAPIEDRA, Joan F. LÓPEZ CASASNOVAS, Emili J. MARÍN, Antoni MIR, Joan Francesc MIRA, Toni MOLLÀ, Manuel MONRÓS, Margarida MUSET, Ferran PASTOR, Francesc PÉREZ MORAGÓN, Emili PIERA, Josep PIERA, Vicent PITARCH, Vicent ROMANS-ESCOLA, Joan ROMERO, Pere ROSSELLÓ BOVER, Biel SANSANO, Dolors SISTAC, Jordi SOLÉ i CAMARDONS, Vicent VENTURA, Baltasar VIVES i Rafael XAMBÓ]: «Joan Fuster», Pissarra. Revista d’Ensenyament de les Illes, 71 (abril-maig 1994), p. 11-75.

D. a. [Adolf BELTRAN, Josep A. FLUIXÀ i Antoni MARTÍ MONTERDE]: Tres lectures de Joan Fuster (1995). Associació Joan Fuster de Sueca.

D. a. [Helena ALONSO, Maria Helena RUFART, Teresa SERÉS i Jordi SUÏLS]: Lectures al quadrat. Les arts crítiques de J. Molas, J, M. Castellet, J. Triadú i J. Fuster (1995). Núria Perpinyà (ed.). Pagès.

D. a. [Manuel ARDIT, Doro BALAGUER, Josep FRANCO, Vicent PITARCH i Ignasi RIERA]: Fusteriana 2 (1996). Afers.

D. a.: Llengua i política, cultura i nació. Un epistolari valencià sota el franquisme (1997). Introducció i notes d’Alfons Cucó i Santi Cortès. Tres i Quatre.

D. a.: Topografies: mirades sobre els paisatges de Pla i Fuster (1997). G. Mañez (ed.). Ajuntament de Sueca.

D. a. [Pau VICIANO, Josep GRIFOLL, Marc BALDÓ, Josep BALLESTER, Vicent BELLO, Lluís BONADA, Francesc de Paula BURGUERA, Josep M. CADENA, Santi CORTÉS, Josep FRANCO, Antoni FURIÓ, Ferran GARCIA OLIVER, Josep Vicent MARQUÈS, Joan Francesc MIRA, Gustau MUÑOZ, Emili PIERA, Vicent SALVADOR i JOAN TRIADÚ]: Josep Pla – Joan Fuster (1997). Lluís Bonada i Eliseu T. Climent (coords.). Eliseu Climent.

D. a.: «Dossier Joan Fuster», Lletra de Canvi, 42 (1997), p. 6-27.

D. a.: «Joan Fuster, el mestratge perdurable», Mètode, 18 (1997), p. 12-25.

D. a. [Francesc X. BLAY, Vicent BROTONS, Vicent LUNA i Josep Lluís PEIRÓ]: Joan Fuster, des de Sueca. Setanta anys de vida i obra (1998). Nau Llibres.

D. a. [Antoni FURIÓ, Josep Maria TERRICABRAS, Jacobo MUÑOZ, Antoni SEVA, Eva SERRA, Josep PALÀCIOS, Antoni MARTÍ MONTERDE, Enric SÒRIA, Adolf BELTRAN, Dominic KEOWN, Xavier ANTICH, Vicent Josep ESCARTÍ, Miquel NICOLÀS i Montserrat ROIG]: «Dossier Joan Fuster (1922-1992)», L’Espill, 10 (2002).

D. a. [Vicent OLMOS, Francesc PÉREZ MORAGÓN, Faust RIPOLL, Enric PUJOL, Josep Maria BUADES, Antoni FURIÓ, Ferran ARCHILÉs, Xavier FERRÉ, Ferran GARCIA-OLIVER, Pau VICIANO, Vicent Pitarch; Vicent RAGA i Xavier SIERRA]: «Dossier Joan Fuster». Vicent S. Olmos (coord.), Afers, 42-43 (2002), p. 265-520.

D. a.: «Joan Fuster, deu anys després», Serra d’Or, 523-524 (2003), p.17-34.

D. a. [Alan YATES, Eulàlia DURAN, Ramon LAPIEDRA, Toni MOLLÀ, Encarna GARCIA MONERRIS i Justo SERNA]: A propòsit de Joan Fuster (2004). Quaderns d’Orientació Valencianista.

D. a. [Antoni MARTÍ, Guillem CALAFORRA, Montserrat PRUDON, Giuseppe TAVANI i Joan Maria RIBERA]: Joan Fuster, viciós de la lectura (2005). Ferran Carbó (ed.). Universitat de València.

D. a. [Albert MANENT, Rosa Maria DELOR, Santi CORTÈS, Xavier PLA i Josep IBORRA]: Joan Fuster: relacions personals, relacions literàries (2006). Introducció i edició a cura de Vicent Simbor. Universitat de València.

D. a. [Vicent BROCH, Víctor LABRADO i Francesc VERA]: Joan Fuster, una biografia visual (2006). Escola Valenciana.

D. a. [Josep FONTANA, Rosa CONGOST, Xavier TORRES, Pau VICIANO i Ferran GARCIA-OLIVER]: Joan Fuster i els historiadors (2007). Antoni Furió (ed). Universitat de València.

D. a.: Ser Joan Fuster. 33 visions sobre l’escriptor (2008). N. Pellissser, A. Montón, F. Pérez Moragón (eds.). Universitat de València.

D. a. [Vicent SALVADOR, Jordi GINEBRA, Enric SÒRIA, Amadeu VIANA i Donatella SIVIERO]: Joan Fuster: llengua i estil (2008). M. Pérez Saldanya (ed.). Universitat de València.

D. a. [Adolf BELTRAN, Ernest GARCIA, Josep RAMONEDA, Ernest REIG i Vicenç M. ROSSELLÓ VERGER]: Joan Fuster i l’anàlisi de la realitat social (2009). Gustau Muñoz (ed.). Universitat de València.

D. a. [Josep-Maria TERRICABRAS, Tobies GRIMALTOS, Margarita BOLADERAS, Mercè RIUS i Antoni RIERA]: Pensar la nostra actualitat. Joan Fuster i la filosofia (2010). Neus Campillo (ed.). Universitat de València.

D. a. [Josep IBORRA, Romà de la CALLE, Juan Ángel BLASCO CARRASCOSA, Xavier ANTICH, Joan BORJA, Isidre CRESPO, Aina MOLL i Doro BALAGUER]: Sobre el descrèdit de la modernitat (2010). Ramon de la Calle i Francesc Pérez Moragón (eds.). Universitat de València-Muvim.

D. a. [Dominic KEOWN, Enric SULLÀ, Neus PENALBA, Antoni FURIÓ, Salvador COMPANY, Pau VICIANO i Antoni MARTÍ MONTERDE]: Joan Fuster. Figura de Temps (2012). A. Martí Monterde i T. Rosell Nicolás (eds.). Universitat de Barcelona.

D. a. [Vicent S. OLMOS, Antoni FURIÓ, Ferran ARCHILÉS, Gustau MUÑOZ, Manuel ARDIT, Pau VICIANO, Vicent FLOR, Maria Josep BADENAS / Francesc PÉREZ MORAGÓN, Antoni RICO, Vicent SALVADOR i Isidre CRESPO]: «Nosaltres, els valencians, 50 anys després (1962-2012)». Vicent Olmos (coord.), Afers, 71-72 (2012).

D.a. [Antoni FURIÓ, Gustau MUÑOZ, Pau VICIANO, Miquel BARCELÓ, Joan Francesc MIRA, Vicent ALONSO, Xavi SARRIÀ, Ferran GARCIA OLIVER, Guillem CALAFORRA, Maria Josep PICÓ, Enric BOU, Josep GUIA, Simona SKRABEC, Antoni MARTÍ MONTERDE, Francesc PÉREZ MORAGÓN, Lluïsa JULIÀ, Carme GREGORI i Neus PENALBA]: «Nosaltres, els valencians, mig segle després», L’Espill, 40 (Primavera 2012), p. 6-196 i 225-229.

D. a. [Pau VICIANO, Vicent PITARCH, Adolf BELTRAN, Ferran CARBÓ, Carme GREGORI, Gustau MUÑOZ i Francesc PÉREZ MORAGÓN]: «Nosaltres, els valencians: 50 anys», Saó, 370 (abril 2012), p. 15-29.

D. a.  [Josep IBORRA, Joan Baptista LLINARES, Xevi PLANAS, Vicent TORRENT i Rafael XAMBÓ]: Joan Fuster i la música (2012). Universitat de València.

D. a. : 1962-2012. Joan Fuster: Nosaltres, els valencians [Catàleg de l’exposició comissariada per Ferran Carbó, Francesc Pérez Moragón i Brígida Alapont] (2012). Universitat de València.

D. a.  [Jordi MUÑOZ, Antoni RUBIO, Sebastià ALZAMORA, Francesc VIADEL, Dominic KEOWN, Antoni FURIÓ / Agustí CERDÀ, Vicent TEROL, Joan VEA, Antoni RICO, Joan Elies ADELL / Gavino BALATA i Toni MOLLÀ]: [Especial Joan Fuster], Eines, 17 (2012).

D. a.  [Carme GREGORI, Francesc PÉREZ MORAGÓN, Antoni FURIÓ i Miquel NICOLÀS]: «Nosaltres, els valencians, cinquanta anys després (1962-2012)», Serra d’Or, 626 (febrer 2012).

D. a.  [Francesc PÉREZ MORAGÓN, María José BÁDENAS, Agustí COLOMINES, Ferran ARCHILÉS, Manuel ALCARAZ, Joaquim MOLAS, Antoni FURIÓ, Vicent PITARCH i Ferran CARBÓ]: Sobre «Nosaltres, els valencians» (2013). Ferran Carbó i Francesc Pérez i Moragón, (eds.). Universitat de València.

D. a.  [F. ARDOLINO, E. BALAGUER, A. ESTEVE, J. V. GARCIA RAFFI i N. PELLISSER]: Prosa i creació literària en Joan Fuster (2015). Universitat de València.

D. a.  [Francesc CALAFAT, Guillem CALAFORRA, Romà de la CALLE, Ferran CARBÓ, J. Antoni CARRASQUER, Antoni FURIÓ, Carme GREGORI, Salvador ORTELLS, Francesc PÉREZ MORAGÓN i Enric SÒRIA]: Joan Fuster, llibre a llibre. Diccionari bibliogràfic (2015). Salvador Ortells Miralles (coord.) Universitat de València.

D. a.  [Pere BALLART, Jordi MALÉ, Marcel ORTÍN, Joaquim ESPINÓS i Gonçal LÓPEZ-PAMPLÓ]: Joan Fuster i la ironia (2017). Universitat de València.

D. a.  [Ferran ARCHILÉS, Jaume LLORET, Joaquim CARLOS NOGUERA, Giaine PALA i Antoni RICO]: El pensament i l’acció. De Marx a Gramsci (2017). El Jonc.

D. a.  [Nora ALBERT, Francesca ALEIXANDRE, Maria Josep AMIGÓ, Dèlia AMORÓS, Carme ARENAS, Montse AYATS, Montserrat BACARDÍ, Lola BADIA, Susanna BARQUÍN, Arantxa BEA, Eva BERTRANA, Júlia BLASCO, Laura BORRÀS, Mar BOSCH, Dolors BRAMON, Núria CADENES, Neus CAMPILLO, Carme CAMPS, Marta CANALES, Isabel CANET, Assumpció CANTALOZELLA, Rosanna CANTAVELLA, Fina CARDONA-BOSCH, Roser CAROL, Anna CARRERAS, Montse CASTELLÀ, Rosa CASTELLÓ, Ada CASTELLS, Maribel CASTILLO, Tona CATALÀ, Irene COGHENE, Montserrat COMAS, Maria CONCA, Rosa CONGOST, Montserrat CORRETGER, Adela COSTA, Teresa COSTA-GRAMUNT, M. Mercè CUARTIELLA, Josepa CUCÓ, Maria DASCA, Maria DELTELL, Majo DOMÈNECH, Núria FELIU, Clara FERRANDO, Mireia FERRANDO, Maria FOLCH, M. Antònia FONT, Rosa FONT, Carme FORCADELL, M. Àngels FRANCÈS, Maria Jesús FRANCÈS, Montserrat FRANQUESA, Patricia GABANCHO, Gràcia Teresa GARCERÀ, Aina GARCIA CARBÓ, Imma GARRIGÓS, Núria GAVARRÓ, Anna Maria GELI, Pilar GODAYOL, Magdalena GONZÁLEZ, Isabel GRAÑA, Glòria GRANELL, Gràcia JIMÉNEZ, Èlia JOVER, Lluïsa JULIÀ, Ingrid LAFITA, Marina LLANSANA, Susanna LLIBERÓS, Montserrat MACIÀ, Lurdes MALGRAT, Isabel MARCILLAS, Glòria MARCOS, Esperança MARÍ, Isabel MARÍN, Caterina MARTÍNEZ, M. Antònia MASSANET, Àgueda MICÓ, Carme MIQUEL, Dolors MIQUEL, Irene MIRA, Rosa MIRÓ, Sara MOLAS, Anna MONER, Aina MONFERRER-PALMER, Carmen MONTÓN, Francisca MORA, Teresa MUÑOZ, Maria NEBOT, Fúlvia NICOLÁS, Cèlia NOLLA, Sandra OBIOL, Bel OLID, Anna OLIVER, Marta PASCAL, Gemma PASQUAL, Isona PASSOLA, Isabel PEÑARRUBIA, Mercè PICORNELL, Mercè PINYA, Rosa PLANAS, Lídia PONS, Empar PONT, Carme PORTA, Roser PORTA, Judit PUJADÓ, Susanna RAFART, Maite RAMBLA, Raquel RICART, Maribel RIPOLL, Mercè RIUS, Isabel ROBLES, Paula Alba RODRÍGUEZ, Marta ROVIRA, Maria SAIZ, Josefina SALORD, Aina SANTAMARIA, Eva SAUMELL, Llum SEBASTIÀ, Núria SENDRA, Blanca SERRA, Eva SERRA, Marta SERRA, Paquibel SERVER, Anna SIMÓ, Isabel-Clara SIMÓ, Rosa SOLBES, Margalida SOLIVELLAS, Mireia SOPENA, Violeta TENA, Mònica TERRIBAS, Agnès TODA, Margalida TOMÀS, Cristina TORRES, Tudi TORRÓ, Fanny TUR, Anna Maria VELAZ, Antònia VICENS, Carme VIDAL, Alícia VILLAR i Bel ZABALLA]: Nosaltres les fusterianes (2017). Núria Cadenes i Gemma Pasqual (eds.). València: Tres i Quatre.

D. a.  [Antoni RICO, Carles FENOLLOSA, Ferran ARCHILÉS i Vicent GALIANA]: «25 anys no és res: Joan Fuster avui», Saó, 427 (juny 2017), p. 21-37.

D. a.  [Ferran SÁEZ MATEU, Neus CAMPILLO, Anacleto FERRER, Antoni DEFEZ i Simona SKRABEC]: Joan Fuster: indagació, pensament i literatura (2019). Tobies Grimaltos (coord.). Universitat de València.

D. a. [Xavier PLA, Antoni FURIÓ, Gustau MUÑOZ, Joan Ramon RESINA, Toni MOLLÀ, Enric IBORRA, Francesc VIADEL, Salvador VENDRELL, Teresa MUÑOZ LLORET, Ernest BELENGUER, Ferran ARCHILÉS, Pau VICIANO, Antoni RICO, Josep L. GÓMEZ MOMPART, Jan BRUGUERAS, Joan Francesc MIRA, Martí DOMÍNGUEZ, Juli CAPILLA, Xavier ANTICH, Enric BALAGUER, Enric BOU, Margarida CASTELLANO, Antoni DEFEZ, Anna ESTEVE, Maria Àngels FRANCÈS, Tobies GRIMALTOS, Pere Antoni PONS, Mercè RIUS, Quim TORRA, Joan Manuel TRESSERRAS i Josep BALLESTER ROCA] : «Joan Fuster, cent anys (1922-2022)», L’Espill, 67 (2021), p. 5-235.

D. a.  [Josep Lluís GÓMEZ MOMPART, Joan Manuel TRESSERRAS, Empar MARCO ESTELLÉS, Francesc PÉREZ MORAGÓN i J. Àngel CANO MATEU]: Joan Fuster i el periodisme (2022). Universitat de València.

D. a.  [Francesc MONTERO, Antoni MARTÍ MONTERDE, Antoni FURIÓ, Xavier PLA, Lourdes TOLEDO, August RAFANELL i RAIMON]: Joan Fuster, Josep Pla, una conversa infinita (2022). Fundació Josep Pla.

D. a.  [Carme GREGORI, Vicent SIMBOR i J. Àngel CANO]: «Tot recordant Joan Fuster en el centenari del seu naixement», Serra d’Or, 747 (març 2022), p. 14-22.

D. a.  [Juli CAPILLA, Francesc PÉREZ MORAGÓN, Isidre CRESPO, Maria NEBOT, Núria CADENES, Tudi TORRÓ, Rosa ROIG, Bernat JOAN, Joan F. LÓPEZ CASASNOVAS i Damià PONS]: «Nosaltres els fusterians», Pissarra. Revista d’ensenyament de les Illes, 160 (gener-juny 2022), p. 3-33.

DEVÍS ARBONA, A. M.: El llindar literari (Joan Fuster i altres nàufrags: 1940-1970). Tres i Quatre.

DURAN I GRAU, Eulàlia: Joan Fuster. Semblança biogràfica (2013). Institut d’Estudis Catalans.

ENSENYAT PUJOL, Gabriel: Fuster i els mallorquins. El debat identitari a la Mallorca del tardofranquisme (2022). Tres i Quatre.

ESTRUCH, Martí: Joan Fuster i Barcelona (2013). Ajuntament de Barcelona.

FERRÉ TRILL, Xavier: Abans i després de «Nosaltres, els valencians»: moviment polític de construcció nacional als anys seixanta (2001). Curial.

FRANCO, J.: Amb Joan Fuster pel País de l’aigua (2013). Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

FURIÓ, Antoni: Àlbum Fuster (1994). IVEI.

GRAU, Daniel P.: El dit sobre el mapa. Joan Fuster i la descripció del territori (2017). Universitat de València.

GREGORI, Carme: Anotacions al marge. Els aforismes de Joan Fuster (2011). Universitat de València.

IBORRA, Josep: Fuster portàtil (1982). Tres i Quatre.

IBORRA, Josep: Humanisme i nacionalisme en l’obra de Joan Fuster (2012). Universitat de València.

IBORRA, Josep: Fuster, una declinació personal (2014). Universitat de València.

LLORIS, M.: Aproximación a Joan Fuster (1979). Almudín.

LÓPEZ-PAMPLÓ, Gonçal: D’Ors a Fuster. Per una història de l’assaig en la literatura catalana (2007). Universitat de València.

MARTÍ MONTERDE, Antoni: Obagues de l’escriptura. Llegir i escriure segons Joan Fuster (1996). Agrupació per al Foment de la Cultura Catalana.

MARTÍ MONTERDE, Antoni: Joan Fuster: la paraula assaig (2019). Afers.

MOLLÀ, Toni: Joan Fuster, Converses inacabades (1992). Tàndem.

MOLLÀ, Toni: Escrit contra el silenci (a propòsit de l’obra cívica de Joan Fuster) (2017). Vincle.

MUÑOZ PUJOL, Josep Maria: El falcó de Sueca (2002). Proa.

ORTELLS MIRALLES, Salvador: Veure dins els versos. La poesia de Joan Fuster (2018). Universitat de València.

PALÀCIOS, Josep: Joan Fuster: trenta vinyetes i sis dibuixos: 1947-1950. Bromera.

PÉREZ MORAGÓN, Francesc: Joan Fuster: notes per a una semblança (1992). Universitat de València.

PÉREZ MORAGÓN, Francesc: Joan Fuster, el contemporani capital (1994). Germania.

PÉREZ MORAGÓN, Francesc i B. ALAPONT (eds.): Els arxius de Joan Fuster (2006). Universitat de València.

PÉREZ MORAGON, Francesc: Una visita al Museu Joan Fuster (2016). Ajuntament de Sueca.

PÉREZ MORAGON, Francesc (coord.): Arxiu fotogràfic de Joan Fuster (2020). Pròleg de Salvador Ortells. Introducció d’Enric Alforja. Institució Alfons el Magnànim.

PÉREZ MORAGON, Francesc, i ORTELLS MIRALLES, Salvador: Joan Fuster i Sueca (2021). Edicions 96.

PÉREZ MORAGON, Francesc, i ORTELLS MIRALLES, Salvador: Joan Fuster. Escritos de crítica cultural (2022). Publicacions de la Universitat de València.

PLA, Josep: Hem d’acostar-nos més a València [«Joan Fuster», Homenots] (2021). Selecció i introducció d’Antoni Martí Monterde. Tres i Quatre.

RICO GARCIA, Antoni: Joan Fuster i el pensament nacional. Entre el problema i el programa (2021). Afers.

RIERA, A.: La raó moral de Joan Fuster. Notes per a una lectura del seu assaig (1993). Curial.

RIERA, A.: Rellegir Fuster. Textures filosòfiques de l’assaig fusterià (1995). Bromera.

SALVADOR, Vicent: Fuster o l’estratègia del centaure (1994). Edicions del Bullent.

SANCHIS, Vicent: Valencians encara, cinquanta anys després de Joan Fuster (2012). Proa.

SERRA, Xavier: La tertúlia de Joan Fuster (2012). Afers.

SIMBOR, Vicent: Joan Fuster: el projecte de normalització del circuit literari (2012). Universitat de València.

SIMBOR, Vicent: La nació literària de Joan Fuster (2022). Universitat de València.

VENDRELL, Salvador: A casa Joan Fuster. Les tertúlies de Sueca (2022). Onada.

VICIANO, Pau: De Llorente a Marx. Estudis sobre l’obra cívica de Joan Fuster (2012). Universitat de València.

VICIANO, Pau: Per què Fuster tenia raó? (2017). Tres i Quatre.