Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1927 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció per al foment de la investigació, l'estudi o la recerca i la difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials per als anys 2022 i 2023 Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

  Tràmit : Sol.licitud Des del 01/11/2022 Fins al 31/10/2023. Obert Tràmit : Justificació Des del 11/11/2022 Fins al 30/11/2022. Tancat

 • Altres Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat Servei de Formació Homologada i Capacitació

  Tràmit : Sol·licitud per al Registre de Formació Permanent del Professorat Des del 19/07/2017 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Subvenció destinada a la realització d'inversions per a assegurar l'accessibilitat universal als immobles a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència, marc PRTR , NextGen EU Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació

  Tràmit : Sol·licitud Des del 04/07/2022 Fins al 15/09/2022. Tancat Tràmit : Esmena Des del 07/11/2022 Obert Tràmit : Al·legacions Des del 16/12/2022 Fins al 29/12/2022. Tancat

 • Processos selectius i de capacitació Convocatòria borsa de personal laboral no permanent en la categoria professional de personal de neteja a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  Tràmit : Presentació de sol·licituds Des del 14/07/2021 Fins al 03/08/2021. Tancat Tràmit : Llista provisional d'admesos i exclosos Des del 16/11/2021 Fins al 29/11/2021. Tancat Tràmit : Llistes definitives de persones admeses i excloses Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2023. Servei de Revisió i Pagament de Nòmines de Prestacions Socials de carácter econòmic

  Tràmit : Sol·licitud Des del 13/01/2023 Fins al 31/12/2023. Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Complement de rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives Servei de Revisió i Pagament de Nòmines de Prestacions Socials de carácter econòmic

  Tràmit : Sol·licitud del complement de rendes de les Illes Balears a les pensions no contributives Des del 21/12/2021 Obert

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts públic destinat a promoure inversions per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial 2023 Direcció General de Política Industrial

  Tràmit : FASE I: Tràmit telemàtic de sol·licitud de l'ajut Des del 24/01/2023 Fins al 24/02/2023. Tancat Tràmit : FASE II: Sol·licitud pagament de l'ajut Des del 24/02/2023 Fins al 31/12/2023. Obert

 • Processos selectius i de capacitació Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de facultatiu/facultativa especialista de radiodiagnòstic Servei d'Oposicions i Concursos de l'Ibsalut

  Tràmit : Presentació de sol·licitud Des del 16/10/2022 Fins al 29/11/2022. Tancat Tràmit : Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos - Model sol·licitut al·legacions Des del 15/12/2022 Fins al 05/01/2023. Tancat Tràmit : Llista provisional de mérits - Model sol·licitut al·legacions Des del 18/01/2023 Fins al 08/02/2023. Tancat

 • Autoritzaciones, llicències i concessions Convocatòria per a l'adjudicació en règim d'arrendament de 19 habitatges de la promoció 22 h Vilafranca Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

  Tràmit : Al·legacions llistats Des del 02/11/2022 Fins al 15/11/2022. Tancat

 • Subvencions, ajuts, beques i premis Convocatòria d'ajuts per a projectes de garantia alimentària i d'accés a esdeveniments culturals de persones en situació de risc social amb càrrec al 0,7 de l'IRPF de l'any 2022 Servei de Serveis Socials

  Tràmit : Sol·licitud Des del 21/11/2022 Fins al 02/12/2022. Tancat Tràmit : Aportació de documentació Des del 05/12/2022 Fins al 31/12/2022. Tancat Tràmit : Tràmit d'al·legacions Des del 19/12/2022 Fins al 23/12/2022. Tancat