Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1376 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
  • Servei Administratiu Model de garantia definitiva contractació pública. Aval bancari. Presentació en línia. Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Procediment per aportar garanties en documents físics Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Espai IDI - COVID 19 Plataforma de col·laboració empresarial Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

  • Servei Administratiu Comunicació Registre d'habitatges desocupats. Departament d'Habitatge

  • Servei Administratiu Transmissió a un gran tenidor d'un habitatge, o terreny en sòl urbà o urbanitzable, adquirit en procés judicial o extrajudicial; o inscrit en el Rec. d'habitatges desocupats, per l'exercici dels drets de tanteig i retracte de l'Ad Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

  • Servei Administratiu Notificació de la decisió de transmetre un habitatge protegit i els seus annexos o de sòl reservat per a la seva construcció a l'efecte de l'exercici dels drets de tanteig i retracte de l'Administració Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

  • Servei Administratiu Notificació de la decisió de transmetre el domini de la totalitat d'un immoble amb més d'un habitatge sempre que almenys un d'aquests estigui arrendat, a l'efecte de l'exercici dels drets de tanteig i retracte de l'Administració Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

  • Servei Administratiu Accés a informació i documentació a disposició de la UDIT (TNI-157) Direcció General de Política Industrial

  • Servei Administratiu Sol·licitud de certificats de participació en cursos de formació Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

  • Servei Administratiu Sol·licitud de Certificat UE COVID-19 Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)