Torna

Estadística

Estadístiques Serveis Socials del govern en el municipi de Santa Maria del Camí

La informació inclou dades sobre: renda Social Garantida, PNC i RMI, valoració discapacitat, atenció a la dependència, atenció primerenca, serveis socials comunitaris, alter, incapacitats, etc...

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics de Serveis Socials Santa Maria del Camí 2020*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar Indicadors estadístics de Serveis Socials Santa Maria del Camí 2019*

Fulla de Càlcul desc_descargar.jpg [Cat] Descarregar  Indicadors estadístics de Serveis Socials Santa Maria del Camí 2018*

*Aquestes dades són provisionals. Poden sofrir canvis.