Torna

Estadística

 

ESTADÍSTIQUES

dades.jpg

TAULES  DIMENSIÓ 1

- Dimensió 1. Sistema de pensions no contributives  i assistencials  

Dimensio_1._Taules_estadistiques.xlsDimensió 1. Taules estadístiques 2018.xls Data d'actualització: 16/07/2019

- ELEMENTS ASSOCIATS:


Dimensio_1._Informe_resum.pdfDimensió 1. Informe resum 2017.pdf (pendent actualitzar 2018)
Notes metodológiques dimensio 1.pdf Definició d'indicadors.pdf
PDF Notes informatives .pdf

 

TAULES  DIMENSIÓ 2  

-  Dimensió 2. El sistema de serveis socials

      

 Dimensió 2. Taules estadístiques 2016.xlsDimensió 2. Taules estadístiques 2017.xls Data d'actualització: 07/06/2019

 

- ELEMENTS ASSOCIATS:


  Dimensió 2. Informe resum.pdfDimensió 2.Informe resum 2017.pdf
  PDF Definició d’indicadors
  PDF Notes informatives


TAULES  DIMENSIÓ 3  

- Dimensió 3. Els sectors de població de Serveis socials   

Dimensio_3._Taules_estadistiques.xlsDimensio_3._Taules_estadistiques 2018.xls Data d'actualització: 16/07/2019

- ELEMENTS ASSOCIATS:


  Dimensio_3._Informe_resum.pdfDimensió 3. Informe resum 2017.pdf (pendent actualitzar 2018)
  Notes metodològiqes dmensio 3.pdfDefinició d'indicadors.pdf
  notes informatives dimensio 3.pdfNotes informatives.pdf

 

 TAULES  DIMENSIÓ 4

- Dimensió 4. Despesa en benestar social      

 

  Dimensio_4._Taules_estadistiques.xlsDimensio_4._Taules_estadistiques 2018.xls Data d'actualització: 16/07/2019

- ELEMENTS ASSOCIATS:


  Dimensio_4._Informe_resum.pdfDimensio_4._Informe_resum.pdf (pendent actualitzar 2018)
  Notes metodològiques dimensio 4.pdfDefinició d'indicadors.pdf
  notes informatives dimensio 4.pdf Notes informatives.pdf

 

TAULES DIMENSIÓ 5

- Dimensió 5.Cooperació al desenvolupament

  Dimensio_5._Taules_estadistiques.xlsxDimensio_5._Taules_estadistiques 2018.xls. Data d'actualització 16/07/2019

- ELEMENTS ASSOCIATS:

        

         Arxiu GenèricDimensió 5 . Informe resum 2017.pdf

         Notes metodològiqes dimensio 5.pdfDefinició d'indicadors.pdf

         notes informatives dimensio 5.pdfNotes informatives.pdf

TAULES DIMENSIÓ 6

- Dimensió 6. Indicadors socials

Dimensio_5._Taules_estadistiques.xlsxDimensio_6._Taules_estadistiques.xlsx Data d'actualització: 19/05/2016