Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

12/09/2019

Decret 113/2010, de 5 de novembre, d'accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB Núm 165 - 13 de novembre 2010)

INVENTARI DE PROCEDIMENTS DE LA CAIB

Articles 5.1 d i 6.2.b 3r.