Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2024

L'article 6.1.f de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d’abril) encomana a l'Administració autonòmica la confecció d'uns pressuposts participatius, de manera que es doni a la ciutadania l'oportunitat d'opinar sobre l'ordre de prioritats en el capítol d'inversions.

Per això, posam al vostre abast documents amb la informació corresponent a les inversions territorialitzades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut).

Podeu fer arribar les vostres propostes o suggeriments al correu electrònic dg@dgpresup.caib.es fins a les 24h del proper dia 20 de novembre.

TERMINI EXHAURIT


Documents de consulta:


CAIB - Territorialització Administració General

ATIB - Territorialització Agència Tributària

Ib-Salut - Territorialització Servei de Salut