Torna

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PARTICIPACIÓ EN L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2024

L'article 6.1.f de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d’abril) encomana a l'Administració autonòmica la confecció d'uns pressuposts participatius, de manera que es doni a la ciutadania l'oportunitat d'opinar sobre l'ordre de prioritats en el capítol d'inversions.

Per aquest motiu, entre els dies 9 i 20 de novembre de 2023, a través d'aquest Portal es va posar a l'abast de la ciutadania la informació corresponent a les inversions territorialitzades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) per a l'any 2024, facilitant així mateix el correu electrònic a través del qual poder realitzar les seves propostes o suggeriments.

Una vegada finalitzat aquest termini us oferim el resultat d'aquest procés participatiu:

RESULTAT DEL PROCÉS PARTICIPATIU

Data de publicació

Data de finalització

Dies publicats Visites registrades

Aportacions telemàtiques

Dades d'inversió territorialitzades

  9/11/2023 20/11/2023 12  27  0

CAIB - Territorialització Administració General

ATIB - Territorialització Agència Tributaria Illes Balears

IBSalut - Territorialització Servei de Salut de les Illes Balears