Comissions de servei publicades
Inf.Se us mostren les convocatòries publicades i obertes a sol·licitud.

AvísSi feu servir Internet Explorer no podreu visualitzar aquest lloc web correctament. És per això que us recomanam fer servir el navegador Firefox corporatiu, si us connectau des de dins de la CAIB. En cas d'accedir des de fora de la CAIB, feu servir un navegador Firefox o Chrome en les seves darreres versions.

AvísLes dates del termini presentació de sol·licituds són estimacions. Comprovau-les sempre al document adjunt.

OrdrePublicacióLlocOrganismeNCCosGrCatSol·licitudAccions
128/06/2022TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01940002O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL)2251G-ESCALA DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS, 2510-COS FACULTATIU SUPERIOR DE LA CAIBA1B2

29/06/2022

a

07/07/2022

228/06/2022INSPECTOR/A DE FRAUS - F00870001CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ12549-TOTS ELS COSSOS I/O ESCALES DELS GRUPS ALS QUALS ESTÀ ADSCRITA1, A2C1

29/06/2022

a

07/07/2022

328/06/2022AUXILIAR - F01470032CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA22504-COS AUXILIAR DE LA CAIBC2B2

29/06/2022

a

07/07/2022

428/06/2022CAP DE LA SECCIÓ III - F0113004ECONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA22501-COS SUPERIOR DE LA CAIBA1C1

29/06/2022

a

07/07/2022

528/06/2022CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113004DCONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA22501-COS SUPERIOR DE LA CAIBA1C1

29/06/2022

a

07/07/2022

624/06/2022CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130002CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL12501-COS SUPERIOR DE LA CAIB, 2502-COS DE GESTIÓ DE LA CAIBA1, A2C1

27/06/2022

a

06/07/2022

721/06/2022CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130184CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS12501-COS SUPERIOR DE LA CAIB, 2502-COS DE GESTIÓ DE LA CAIB, 2521-ESCALA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA-FINANCERA DEL COS SUPERIOR DE LA CAIB, 2530-ESCALA DE GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DEL COS DE GESTIÓ DE LA CAIBA1, A2C1

22/06/2022

a

01/07/2022

821/06/2022INTERVENTOR/A DELEGAT/ADA - F00950001CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS20012-CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO, 0600-C.SUPERIOR DE INSPECTORES DE FINANZAS DEL ESTADO,A EXTINGUIR, 252T-COS D'AUDITORS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES ILLES BALEARS, 2522-ESCALA D'INTERVENCIÓ DE LES BALEARS DEL COS SUPERIOR DE LA CAIB, 3013-SUBESCALA DE INTERVENCION-TESORERIA, CATEGORIA SUPERIOR, 3014-SUBESCALA DE INTERVENCION-TESORERIA, CATEGORIA DE ENTRADA, 3015-SUBESCALA DE SECRETARIA-INTERVENCIONA1C1

22/06/2022

a

01/07/2022

921/06/2022CAP DEL NEGOCIAT I - F01110897CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI1254B-TOTS ELS COSSOS ESPECIALS I ESCALES QUE FORMEN PART D'AQUESTS COSSOS DELS GRUPS ALS QUALS ESTÀ ADSCRITA1, A2B2

22/06/2022

a

01/07/2022

1018/06/2022ENCARREGAT/ADA DE PORT - F00610005E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS22512-COS D'AJUDANTS FACULTATIUS DE LA CAIB, 253A-ESCALA PROFESSIONAL D'INFRAESTRUCTURESC1B2

20/06/2022

a

30/06/2022

Llegenda

NC: Número de convocatòria. CE: Complement específic del lloc de treball. CD: Nivell del complement de destinació del lloc de treball. Gr: Grup del lloc de treball. Cat: Nivell de català requerit.